Projekti i planiranja

U procesu unapređenja rada sudova, kroz povećanje efikasnosti, Vrhovni kasacioni sud je podržao vrlo značajne projekte, koje realizuju Misija OEBS-a u Srbiji, Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, Evropska unija, Svetska banka kroz projekat Multidonatorski poverenički fond (MDTF) i Kancelarija Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u Srbiji.

Misija OEBS-a u Srbiji pruža podršku Vrhovnom kasacionom sudu u sprovođenju aktivnosti koje se odnose na ujednačavanje sudske prakse u Republici Srbiji. U skladu sa tim, u 2016. godini u Novom Sadu održane su dve zajedničke sednice apelacionih sudova, na kojima se raspravljalo o spornim pravnim pitanjima, 18. marta za građanska odeljenja i 25. marta za krivična odeljenja. Pored toga, Misija OEBS-a sarađuje sa Vrhovnim kasacionim sudom i u pogledu anonimizacije sudskih presuda tako što je podržala rad Radne grupe koja je izradila smernice koje će moći da koriste svi sudovi u Srbiji, kako bi se obezbedilo da anonimizacija sudskih odluka bude ujednačena. Takođe, Misija OEBS-a, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji i Vrhovni kasacioni sud pokrenuli su seriju radnih sastanaka koji imaju za cilj da se unapredi veština pisanja krivičnih presuda tako da presude budu razumljivije za građane.

Sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu započet je projekat uslaglašavanja sudske prakse u cilju harmonizacije sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, održavanjem edukacije sudija u Republici Srbiji.

Kroz projektat Multidonatorski poverenički fond (MDTF) neposredno se podržava Vrhovni kasacioni sud u aktivnostima u vezi sa sprovođenjem Jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta, ujednačavanjem sudske prakse, unapređivanjem izveštavanja sudova i drugim aktivnostima u fokusu Vrhovnog kasacionog suda.

Saradnja Vrhovnog kasacionog suda i Kancelarije Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) je usmerena na stvaranje boljih uslova za rad sudija i zaposlenih, u sudovima u Republici Srbiji.

Kancelarija Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u Srbiji, je organizovala i podržala posetu visoke delegacije Republike Srbije, koju je predvodio predsednik Vrhovnog kasacionog suda sudija Dragomir Milojević, Republici Turskoj, od 22. do 27. februara 2016. godine.

Saznajte više o ranijim projektima i aktivnostima