Презентација Извештаја о имплементацији јавног бележништва у Републици Србији

Јавнобележничка комора Србије у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији организовала је Презентацију Извештаја о имплементацији јавног бележништва у Републици Србији, 29. јуна 2017. године у Клубу народних посланика у Београду.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић обратио се у уводном делу Презентације.

Аутори Извештаја о имплементацији јавног бележништва у Републици Србији су др Дејан Ђурђевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду и Наталија Аџић, јавни бележник и члан Извршног одбора Јавнобележничке коморе Србије.