Bata Cvetković, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Bata Cvetković, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Bata Cvetković, od oca Branka, rođen je 1957. godine u Vladičinom Hanu. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu 1980. godine a pravosudni ispit položio 1982. godine.

Zamenik Opštinskog javnog tužioca u Vladičinom Hanu bio je od avgusta 1983. godine do februara 1985. godine. Na funkciji sudije Opštinskog suda u Vladičinom Hanu bio je od marta 1985. do maja 1998. godine, a sudije Okružnog suda u Vranju, od juna 1998. do kraja avgusta 2004. godine. Za sudiju Vrhovnog suda Srbije izabran je u septembru 2004. godine. Na toj dužnosti ostao je do kraja 2009. godine, do početka rada novih sudova.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine.

Od 01. januara 2010. godine do septembra 2010. godine bio je v.f. predsednika Apelacionog suda u Nišu.

Sudija je u krivičnoj materiji i predsednik Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda.

Objavio je niz stručnih radova iz oblasti krivičnog prava za Bilten Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog kasacionog suda.