Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Biljana Sinanović, od oca Dragoljub, rođena je 1957. godine u Beogradu. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1980. godine a pravosudni ispit položila 1983. godine.

U Drugom opštinskom sudu u Beogradu bila je sudijski pripravnik od 1981. godine do 1984. godine, a od 1984. godine do 1987. godine bila je u Okružnom sudu u Beogradu. Na funkciji sudije Petog opštinskog suda u Beogradu bila je od 1987. godine do 1995. godine, a sudije Okružnog suda u Beogradu od 1995. godine do 2009. godine.

Objavila je više radova u stručnim publikacijama i časopisima – Bilten Vrhovnog kasacionog suda i Tužilačka reč, zatim u publikacijama i izdanjima Pravosudne akademije u Beogradu i Javnotužilačke organizacije u Beogradu.

Sudija je u krivičnoj materiji.