Božidar Vujičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Božidar Vujičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Božidar Vujičić, od oca Ljubiše, rođen je 1954. godine u Guberevcima (Lučani). Državljanin je Republike Srbije. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1977. godine a pravosudni ispit položio 1979. godine.

U Organu uprave SO Vrnjačka Banja, od oktobra 1977. godine do kraja decembra 1984. godine, obavljao je prvo pripravničku praksu, zatim radio na imovinsko-pravnim poslovima i bio i sekretar SO Vrnjačka Banja. Predsednik i sudija Opštinskog suda u Vrnjačkoj Banji bio je od januara 1985. godine do septembra 2001. godine a sudija Opštinskog suda u Vrnjačkoj Banji od septembra 2001. godine do avgusta 2004. godine. Sudija Okružnog suda u Kraljevu bio je od septembra 2004. godine do decembra 2009. godine, do početka rada novih sudova.

01. januara 2010. godine izabran je za sudiju Apelacionog suda u Kragujevcu.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. marta 2014. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.

Objavio je niz stručnih radova u časopisu Izbor sudske prakse, kao i u biltenima sudske prakse Okružnog suda u Kraljevu, Apelacionog suda u Kragujevcu i Vrhovnog kasacionog suda.