Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani 2019“

Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, održava se od 10. do 12. oktobra 2019. godine u Vrnjačkoj Banji.

Teme Savetovanja su: Pravosuđe danas, Zakoni i njihova primena i Aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi.

Nakon pozdravnih reči i otvaranja Savetovanja, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević, obratio se uvodnim izlaganjem.

„Reformu sudske vlasti nije moguće nastaviti samo izmenama Ustava i odgovarajućih pravosudnih zakona, već stvaranju takvog ambijenta u kome se položaj sudske vlasti ni u jednom segmentu ne može podrediti bilo kom drugom obliku vlasti“, istakao je v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i dodao da „država mora jačati sudske institucije u meri i obimu kojim će sačuvati njihovu potpunu samostalnost i nezavisnost kao poslednje brane zakonitosti i ljudskih prava i sloboda“.

Govoreći o rezultatima rada sudova u 2019. godini, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda je rekao da je u prvoj polovini godine rešeno 1.142.268 predmeta u svim sudovima i da je nastavljen trend povećanja priliva novih predmeta.

 „U narednom periodu se posebno moramo fokusirati na rešavanje starih predmeta u savladavanju priliva, ujednačavanje sudske prakse, unapređenje transparentnosti sudskog sistema, a posebno izbora nosioca sudijske funkcije i njihovo napredovanje, poboljšanje profesionalnog usavršavanja sudskog osoblja, efikasniju zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i podsticanje i veću primenu alternativnih načina rešavanja sporova“, zaključio je v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Na svečanom otvaranju Savetovanja govorili su: predsednica Ustvanog suda Vesna Ilić Prelić; zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčič Štamcar; šef misije Saveta Evrope u Beogradu Tobias Flesenkemper; zamenik šefa Misije OEBS-a u Srbiji Džozef Melot; predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica; potpredsednik Vrhovnog suda Slovenije Miodrag Đorđević; zamenica predsednika Vrhovnog suda Federacije BiH Ismeta Mujanović; sudija Suda BiH Staniša Gluhajić; u ime opštine Vrnjačka Banja obratio se predsednik opštine Boban Đurović.

Svečanom otvaranju Savetovanja prisustvovali su predstavnici najviših sudova iz Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine, predstavnici državnih organa i institucija, profesori pravnih fakulteta, predstavnici međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, strukovnih udruženja i eminentni pravni stručnjaci.

Sudije na Savetovanju predstavljaju referate u krivičnoj, građanskoj, upravnoj i prekršajnoj sekciji, razmenjuju iskustva, znanja i dobre prakse u cilju postizanja veće efikasnosti i ažurnosti sudova.

Organizaciju Savetovanja su pomogli Evropska unija, Višedonatorski poverenički fond (MDTF) kojim upravlja Svetska banka u Srbiji, Misija OEBS-a u Srbiji, Savet Evrope i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).