Gordana Komnenić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Gordana Komnenić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Rođena je 1961. godine u Smederevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu septembra 1983. godine. Pravosudni ispit je položila u aprilu 1986. godine.

U periodu od 2. aprila 1986. godine do 31. avgusta 1986. godine radila je kao sudijski pripravnik u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu. Od 1. septembra 1986. godine do 10. januara 1988. godine radila je kao stručni saradnik u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu. Od 11. januara 1988. godine do 5. juna 1996. godine radila je kao stručni saradnik u Okružnom sudu u Beogradu.

Za sudiju Prvog opštinskog suda u Beogradu izabrana je 6. juna 1996. godine. U navedenom sudu obavljala je poslove sudije u građanskoj materiji kao i poslove rukovodioca odeljenja sudske prakse. Takođe je obavljala poslove sudije u odeljenju radnih sporova kao i poslove predsednika odeljenja radnih sporova.

Za sudiju Okružnog suda u Beogradu izabrana je 23. marta 2005. godine, a 18. novembra 2011. godine izabrana je za sudiju Višeg suda u Beogradu.

Odlukom Visokog saveta sudstva od 20. novembra 2013. godine izabrana je za sudiju Apelacionog suda u Beogradu, u kom postupa u predmetima iz građanske materije. Obavljala je funkciju predsednika I veća građanskog odeljenja, kao i funkciju zamenika predsednika suda. Takođe je bila i predsednik I veća odeljenja za rehabilitaciju.

Učestvovala je na brojnim seminarima, obukama i konferencijama domaćih i međunarodnih organizacija. Poseduje sertifikate za primenu Porodičnog zakona, Zakona o zaštiti uzbunjivača, Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Na Pravosudnoj akademiji je član Komisije za završni ispit i predavač za slobodu izražavanja.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 31. januara 2020. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.