Katarina Manojlović Andrić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Katarina Manojlović Andrić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Katarina Manojlović Andrić je rođena u Beogradu 1956. godine. Nakon završenog Pravnog fakulteta u Beogradu, 1980. godine je počela da radi u sudu kao volonter i sudijski pripravnik, a zatim kao stručni saradnik. Pravosudni ispit je položila 1983. godine.

Na sudijsku funkciju je prvi put birana 1986. godine. Bila je sudija u Petom opštinskom sudu u Beogradu, Okružnom sudu u Beogradu, Vrhovnom sudu Srbije, Sudu Srbije i Crne Gore i Ustavnom sudu Srbije. Sudila je u predmetima iz građanske, upravne i ustavne materije. Bila je predsednik Vanparničnog odeljenja i Odeljenja platnih naloga u Petom opštinskom sudu u Beogradu, predsednik Upravnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu i rukovodilac sudske prakse u Upravnom odeljenju Vrhovnog suda Srbije. U Ustavnom sudu je bila glavni i odgovorni urednik Biltena Ustavnog suda,  predsednik Malog veća, predsednik Odbora za ustavne žalbe iz oblasti upravnog prava, predsednik Odbora za ustavne žalbe iz oblasti građanskog prava, član Odbora za ustavne žalbe iz oblasti krivičnog prava i član Komisije za praćenje ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti.

Kao sudija Vrhovnog suda Srbije bila je predavač u Pravosudnom centru i član Programskog saveta Pravosudnog cetra. Bila je predavač upravnog i ustavnog prava na seminarima koje je organizovala Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer u Beogradu. Držala je nastavu iz upravnog i radnog prava na tečajevima za pripremanje pravosudnog ispita.

Objavila je više referata iz oblasti građanskog prava, upravnog prava, izbornog prava i zaštite ljudskih prava. Bila je učesnik i referent na mnogim konferencijama, savetovanjima i drugim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Nalazi se na listi „1500 stručnih žena Srbije“.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 26. januara 2017. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.