Konferencija „Efikasnost pravosuđa – stari izazovi, nova rešenja“

Konferencija „Efikasnost pravosuđa – stari izazovi, nova rešenja“ održana je 1. decembra 2017. godine u Beogradu, kao završni događaj projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji finansira Evropska unija.

U uvodnom delu konferencije govorili su predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, ministarka pravde Nela Kuburović, šef Delegacije EU u Srbiji ambasador Sem Fabrici i vođa projekta Brajan Le Duk.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda zahvalio se predstavnicima projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ i predstavnicima Delegacije Evropske unije na podršci koju su pružili sudovima u Srbiji i Visokom savetu sudstva.

Predsednik Milojević je ukazao na značaj podrške projekta kroz aktivnosti koje se odnose na smanjenje starih izvršnih predmeta, ujednačavanje sudske prakse, tehnološko unapređenje baze sudske prakse, vrednovanje predmeta po težini i podsticanje primene medijacije, a koje su doprinele poboljšanju efikasnosti rada sudova i većoj pravnoj sigurnosti građana.

Nakon uvodnog dela i predstavljanja aktivnosti i rezultata projekta, održane su panel diskusije o najboljim praksama u rešavanju starih predmeta i o budućim koracima za unapređenje alternativnog rešavanja sporova u Srbiji.

Projekat „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji finansira Evropska unija, sa ukupnim budžetom od 4 miliona evra, počeo je 27. januara 2016. godine i završava se 20. decembra 2017. godine.