Konferencija povodom završetka projekta „Jačanje kapaciteta Pravosudne akademije“

Konferencija povodom završetka USAID projekta „Jačanje kapaciteta Pravosudne akademije“, održana je 13. decembra 2017. godine u Beogradu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević obratio se u uvodnom delu konferencije.  

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda je istakao da nosioci pravosudnih funkcija, sudijski pomoćnici i sudsko osoblje treba da budu stručno osposobljeni tako da odgovore sve većim izazovima sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.

„Izbor budućih sudija mora da počiva na stručnom i kvalitetno obučenom kadru, jer je to put ka stvaranju efikasnog i odgovornog sudstva, koje građani kao takvo prepoznaju i u koje imaju poverenje, a takvo sudstvo zaslužuju građani Srbije“, rekao je predsednik Milojević, i dodao da Pravosudna akademija treba da nastavi da radi na jačanju sopstevnih kapaciteta i procedura u postupanju.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda se zahvalio predstavnicima USAID-a i projekta na podršci i izrazio očekivanje da će USAID nastaviti da pruža podršku pravosuđu u Srbiji.