Nove sudije Vrhovnog kasacionog suda stupile na funkciju

Sudije Vrhovnog kasacionog suda Dragana Marinković, Branka Dražić, Gordana Komnenić, Danijela Nikolić, Tatjana Miljuš i Jasmina Stamenković, stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 31. januara 2020. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Do izbora na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda, sudije Dragana Marinković, Branka Dražić i Gordana Komnenić, obavljale su funkciju sudije Apelacionog suda u Beogradu, sudija Danijela Nikolić obavljala je funkciju sudije Apelacionog suda u Nišu, sudija Tatjana Miljuš obavljala je funkciju sudije Apelacionog suda u Novom Sadu, sudija Jasmina Stamenković obavljala je funkciju sudije Privrednog apelacionog suda.