Obaveštenja

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, obratiće se učesnicima regionalne konferencije „Glavni pretres i suđenje u razumnom roku: regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni“, koja se održava 12. juna 2015.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda boraviće od 28. do 29. maja 2015. godine, u poseti Ministarstvu pravde Republike Slovenije, Vrhovnom sudu Republike Slovenije i Ustavnom sudu Republike Slovenije.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i sudije Vrhovnog kasacionog suda, boraviće od 19. do 22. maja 2015. godine, u poseti Savetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, održaće Konferenciju za medije, u Vrhovnom kasacionom sudu - u sredu 25. marta  2015. godine, u 11,00 časova.

Na konferenciji će biti predstavljen Godišnji izveštaj o radu sudova opšte i posebne nadležnosti za 2014. godinu.

Na svečanoj Opštoj sednici održanoj 12. septembra 2014. godine u prostorijama Vrhovnog kasacionog suda, na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda stupile su sudije: Gordana Ajnšpiler-Popović, Dragan Aćimović, Marina Govedarica, Biserka Živanović, Slađana Nakić-Momirović i Milunka Cvetković.

Sep
11
2014

Vrhovni kasacioni sud u ovoj godini obeležava 50 godina izdavanja Biltena sudske prakse u kome su, počev od 1964. godine, kada je izdat prvi broj ove publikacije, objavljivani pravni stavovi, zaključci i sentence Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog kasacionog suda.

Pripremljen je Program rada Godišnjeg savetovanja sudija Srbije "Sudijski dani - 2014" i možete ga preuzeti ovde.

Jul
18
2014

Izvršni organizator Godišnjeg savetovanja sudija Srbije za 2014. godinu, koje će se održati u Vrnjačkoj Banji od 05. do 07. oktobra 2014. godine, je agencija Mondorama d.o.o, iz Niša. Prijava učesnika Savetovanja i rezervacija smeštaja vršiće se preko izvršnog organizatora.

Mar
12
2014

Na svečanoj Opštoj sednici održanoj 12.03.2014. godine u prostorijama Vrhovnog kasacionog suda, na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda stupile su sudije:

Pages