Okrugli sto „Operativna unapređenja sudskog postupka u cilju poboljšanja efikasnosti pravosuđa“

Okrugli sto „Operativna unapređenja sudskog postupka u cilju poboljšanja efikasnosti pravosuđa“, održan je 11. aprila 2019. godine u Beogradu, u organizaciji USAID Projekta vladavine prava uz podršku Visokog saveta sudstva.

Obraćajući se uvodnim rečima, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević je rekao da je „vladavina prava suštinski preduslov za bilo kakav miran i održiv razvoj društva i ako nema vladavine prava onda nema ni poštovanja prava na sudsku zaštitu“ i dodao da je „nemoguće govoriti o poštovanju prava na sudsku zaštitu ako se sudi dugo, sporo i tolerišu neažurnosti stranaka ili drugih učesnika u postupku.“

Predsednik Milojević je ukazao na značajnu podršku USAID Projekta vladavine prava Vrhovnom kasacionom sudu i Visokom savetu sudstva u cilju unapređenja nezavisnosti, nepristrasnosti, stručnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosuđa.

Na okruglom stolu su predstavljene aktivnosti USAID Projekta vladavine prava sa osvrtom na unapređenje naplate sudskih taksi i dostavu sudskih pismena kroz izmenu AVP sistema, prezentovani su i rezultati promocije postupka vansudskog poravnanja kao i nove inicijative u okviru Komunikacione strategije Visokog saveta sudstva i sudova.