Osnovni sud u Vršcu

Adresa: 

Vršac, Žarka Zrenjanina 41–43

Telefon: 

013/831-343, 833-539

Faks: 

013/831-343, 822-640

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

79 836

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.