Predstavljanje radnog teksta Strategije razvoja pravosuđa 2019-2024. godine

V.f. predsednka Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvovao je na okruglom stolu u okviru konsultativnog procesa o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine, koji je održan 24. juna 2019. godine u Beogradu.

„Razlozi primene reformskih aktivnosti u proteklom periodu ukuzuju na to da nam je potrebno razvojno unapređenje pravosuđa, a ne sistemske promene kao u prethodnoj deceniji, budući da je, između ostalog prepolovljen broj nerešenih starih predmeta i broj nerešenih izvršnih predmeta“, rekao je v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i dodao da su velika očekivanja sudija i zaposlenih u pravosuđu od nove strategije na poljima nezavisnosti i samostalnosti, efikasnosti, stručnosti i transparentnosti.

Konsultativni proces o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine organizuje Ministarstvo pravde uz podršku USAID-ovog projekta „Vladavina prava“.