Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu Tobiasom Flesenkemperom,15. jula 2020. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 4. juna 2020. godine, postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, od 7. juna 2020. godine dok novi predsednik Suda ne stupi na funkciju, a najduže na 6 meseci.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević doneo je 7. maja 2020. godine Odluku o ukidanju važenja Uputstva o radu Vrhovnog kasacionog suda sa strankama za vreme vanrednog stanja i Uputstva o radu sudija i zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu za vreme vanrednog stanja.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević doneo je 27. marta 2020. godine Odluku kojom se produžava važenje Uputstva o radu Suda sa strankama za vreme vanrednog stanja i Uputstva o radu sudija i zaposlenih u Sudu za vreme vanrednog stanja.

Povodom tekstova objavljenih u dnevnim listovima Informer, Kurir, Politika, Večernje novosti, Srpski telegraf i Dnevnik, u četvrtak 5. marta 2020. godine, Vrhovni kasacioni sud, radi tačnog i objektivnog informisanja, obaveštava javnost o sledećem:

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, sastao se sa predsednikom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu Linosom Aleksandrom Sicilijanosom (Linos-Alexandre Sicilianos), 2. marta 2020. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Advokatska komora Srbije obeležila je 158. godišnjicu postojanja advokature u Srbiji i „Dan advokature Srbije“, na svečanoj akademiji 29. februara 2020. godine u Beogradu.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda Dragana Marinković, Branka Dražić, Gordana Komnenić, Danijela Nikolić, Tatjana Miljuš i Jasmina Stamenković, stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 31. januara 2020. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 2. decembra 2019. godine, postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, od 7. decembra 2019. godine dok novi predsednik Suda ne stupi na funkciju, a najduže na 6 meseci.

Konferencija povodom obeležavanja jubileja 150 godina upravnog sudstva i upravnog spora u Srbiji i 10 godina od osnivanja Upravnog suda održana je 28. novembra 2019.

Pages