Sastanak v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda sa predsednikom Evropskog suda za ljudska prava

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, sastao se sa predsednikom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu Linosom Aleksandrom Sicilijanosom (Linos-Alexandre Sicilianos), 2. marta 2020. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Na sastanku se razgovaralo o pitanjima od značaja za razvoj prakse kako Vrhovnog kasacionog suda tako i Evropskog suda za ljudska prava, o pitanjima u vezi sa suđenjem u razumnom roku, o standardima Evropskog suda za ljudska prava u primeni člana 3 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, o primeni načela ne bis in idem i standardima u vezi sa tim načelom i o pristupanju Srbije Protokolu 16, koji omogućava najvišim sudovima u državama članicama Saveta Evrope da o određenim pitanjima zatraže savetodavno mišljenje od Evropskog suda za ljudska prava.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je upoznao predsednika Evropskog suda za ljudska prava sa mrežom sudova u Srbiji, nadležnošću Vrhovnog kasacionog suda, rezultatima rada sudova i izazovima sa kojima se sudovi susreću.

Sastanku su prisustvovali sudija Evropskog suda za ljudska prava prof. Branko Lubarda,  zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda Radoslav Petrović, zamenik predsednika i predsednik Građanskog odeljenja dr Dragiša Slijepčević, predsednik Krivičnog odeljenja Bata Cvetković, predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Katarina Manojlović Andrić, rukovodilac evidencije sudske prakse u Građanskom odeljenju Vesna Popović i rukovodilac evidencije sudske prakse u Krivičnom odeljenju Vesko Krstajić.

Vrhovni kasacioni sud je član Mreže najviših sudova sa Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, pa su na sastanku razmatrani i dalji načini za saradnju i produbljivanje znanja o standardima Evropskog suda za ljudska prava.