Slađana Nakić Momirović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Slađana Nakić Momirović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Rođena je 1955. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1977. godine, a pravosudni ispit položila 1979. godine.

U Trećem opštinskom sudu u Beogradu bila je pripravnik i saradnik od 1977. godine do 1981. godine. U Okružnom sudu u Beogardu bila je saradnik od 1981. godine do 1983. godine, kada je izabrana za sudiju Trećeg opštinskog suda u Beogradu. Od 1996. godine do 2005. godine bila je sudija Okružnog suda u Beogradu. Na funkciji sudije Vrhovnog suda Srbije bila je od 2005. godine do 2009. godine. Od 2010. godine do 2014. godine bila je sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Autor je velikog broja sentenci objavljenih u biltenima Vrhovnog suda Srbije i Apelacionog suda u Beogradu. Autor je stručnog rada „Imovinski odnosi supružnika i vanbračnih partnera-vanugovorni režim“, objavnjen u Biltenu VSS broj 2/07.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 12. septembra 2014. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.