Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 4917 rezultata)
 1. Kzz 1425/2019 odbija se 439 t.1 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1425/2019 / Datum: 30.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Veska Krstajića, Miroljuba Tomića i Jasmine Vasović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Andreom Jakovljević, kao ...

 2. Kd 241/2019 na nadležnost

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 241/2019 / Datum: 24.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog de ...

 3. Kd 242/2019 na nadležnost

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 242/2019 / Datum: 24.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog de ...

 4. Kd 243/2019 na nadležnost

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 243/2019 / Datum: 24.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog de ...

 5. Kd 234/2019 na nadležnost

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 234/2019 / Datum: 24.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenih AA i BB, zbog krivičn ...

 6. Kd 252/2019 odbija se

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 252/2019 / Datum: 24.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog del ...

 7. Kzz OK 35/2019 nepostojanje elemenata krivičnog dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 35/2019 / Datum: 19.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Radmile Dragičević-Dičić, Radoslava Petrovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivično ...

 8. Ks 60/2019 nadležnost i sastav suda

  Krivična materija / Upisnici: Ks / Br. predmeta: 60/2019 / Datum: 18.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog kriv ...

 9. Kzz 1341/2019 2.1.24.9 teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja; 2.4.1.22.1.2.2. pogrešna primena zakona

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1341/2019 / Datum: 18.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Jasmine Vasović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem ...

 10. Kzz 1278/2019 troškovi krivčnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1278/2019 / Datum: 12.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom ...

Pages