Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 5849 rezultata)
 1. Kzz 406/2021 nezakonit dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 406/2021 / Datum: 12.04.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Radoslava Perovića i Dubravke Damjanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivič ...

 2. Kzz 340/2021 nezakoniti dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 340/2021 / Datum: 08.04.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Radmile Dragičević Dičić, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Biljane Sinanović, Dubravke Damjanović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u ...

 3. Kzz 356/2021 prekoračenje optužbe

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 356/2021 / Datum: 08.04.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Radmile Dragičević Dičić, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Biljane Sinanović, Dubravke Damjanović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u ...

 4. Kzz 366/2021 privilegovani svedok

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 366/2021 / Datum: 08.04.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Radmile Dragičević Dičić, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Biljane Sinanović, Dubravke Damjanović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u ...

 5. Kzz 375/2021 računanje rokova

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 375/2021 / Datum: 08.04.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Radmile Dragičević Dičić, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Biljane Sinanović, Dubravke Damjanović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u ...

 6. Kzz OK 8/2021 čl. 74 st. 1 tač. 2 ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 8/2021 / Datum: 07.04.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Milunke Cvetković Dragana Aćimovića i Jasmine Vasović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom, kao zapisn ...

 7. Kzz 345/2021 nepostojanje elemenata krivičnog dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 345/2021 / Datum: 06.04.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom p ...

 8. Kzz 371/2021 troškovi; 292 st. 2 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 371/2021 / Datum: 06.04.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu ...

 9. Kzz 326/2021 elemen. kr. dela; 439 tačka 1 ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 326/2021 / Datum: 06.04.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu ...

 10. Kzz Pr 12/2021 2.5.11.1; okrivljeni i njegova prava

  Krivična materija / Upisnici: Kzz Pr / Br. predmeta: 12/2021 / Datum: 31.03.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Milunke Cvetković, Dubravke Damjanović i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničarem, u ...

Pages