Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 482 rezultata)
 1. Uzp 225/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 225/2019 / Datum: 04.07.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., podne ...

 2. Uzp 185/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 185/2019 / Datum: 20.06.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,..., koga zastu ...

 3. Uzp 187/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 187/2019 / Datum: 20.06.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,..., koga zastu ...

 4. Uzp 133/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 133/2019 / Datum: 20.06.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,..., koga zastu ...

 5. Uzp 318/2018 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.3 tužba zbog nedonošenja rešenja

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 318/2018 / Datum: 07.06.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biljane Dragojević, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Udruženja građana &# ...

 6. Przz 7/2019 2.5.1.3.1 zahtev za zaštitu zakonitosti; 2.5.9 organi nadležni za vođenje prekršajnog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 7/2019 / Datum: 23.05.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zako ...

 7. Uzp 147/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 3.19.1.10 troškovi postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 147/2019 / Datum: 23.05.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,... br ...

 8. Uzp 358/2018 zahtev za preispitivanje sudske odluke; registracije privrednog subjekta

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 358/2018 / Datum: 09.05.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu Mešovitog preduzeća za... AA ...

 9. Uzp 304/2018 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje odluke; 4.2.10 pravo po osnovu penzijsko invalidskog osiguranja

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 304/2018 / Datum: 18.04.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biljane Dragojević, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., ulica..... ...

 10. Przz 6/2019 zahtev za zaštitu zakonitosti; zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 6/2019 / Datum: 04.04.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zako ...

Pages