Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 506 rezultata)
 1. Uzp 385/2019 4.1.2.7.1. zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 385/2019 / Datum: 20.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu Ministarstva unutrašnjih poslova Repu ...

 2. Uzp 156/2019 4.1.2.7.1. zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.6. nadležnost sudova

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 156/2019 / Datum: 20.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Skupštine opštine Ljubov ...

 3. Us 11/2019 3.20.2 sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 11/2019 / Datum: 13.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u ...

 4. Uzp 345/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.4 javne rasprave po tužbi

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 345/2019 / Datum: 05.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom suda Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Komore medicinsk ...

 5. Uzp 363/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.1.2 vraćanje imovine fizičkim licima

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 363/2019 / Datum: 05.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Agencije za restituci ...

 6. Uzp 240/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 240/2019 / Datum: 05.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Skupštine Gradske opš ...

 7. Przz 20/2019 2.5.29.1 zahtev za zaštitu zakonitosti; 2.5.10 izuzeće

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 20/2019 / Datum: 27.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Radmile Dragičević Dičić, Miroljuba Tomića i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem ...

 8. Przz 15/2019 2.5.29.1. zahtev za zaštitu zakonitosti; 2.5.8.2. pravo na odbranu; 2.5.8.4. zabrana preinačenja na gore

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 15/2019 / Datum: 27.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Radmile Dragičević Dičić, Miroljuba Tomića i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem ...

 9. Uzp 291/2019 4.1.2.7.1 ponavljanje upravnog sudskog postupka; 4.1.2.4 javna rasprava po tužbi

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 291/2019 / Datum: 15.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., ulica... broj. ...

 10. Uzp 186/2019 4.1.2.2.1 razlozi za odbacivanje; 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 186/2019 / Datum: 08.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Slađane Nakić Momirović i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., podnet ...

Pages