Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 438 rezultata)
 1. Przz 23/2018 prekršaj- obustava

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 23/2018 / Datum: 31.10.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Zvezdane Lutovac, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonitosti R ...

 2. Uzp1 12/2018 vraćanje imovine

  Upravna materija / Upisnici: Uzp1 / Br. predmeta: 12/2018 / Datum: 26.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu Agencije za restituciju Re ...

 3. Uzp 189/2018 ponavljanje upravnog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 189/2018 / Datum: 26.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu za preispitivanje sudske o ...

 4. Uzp 191/2018 prestanak radnog odnosa- policija

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 191/2018 / Datum: 20.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Zvezdane Lutovac, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., ulica..., koga z ...

 5. Przz 13/2018 prekršaj- troškovi

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 13/2018 / Datum: 12.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislave Apostolović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonito ...

 6. Przz 15/2018 prekršaj- troškovi

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 15/2018 / Datum: 12.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislave Apostolović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonito ...

 7. Przz 17/2018 prekršaj- troškovi

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 17/2018 / Datum: 12.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislave Apostolović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonito ...

 8. Przz 19/2018 zahtev za zaštitu zakonitosti

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 19/2018 / Datum: 12.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislave Apostolović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonit ...

 9. Przz 20/2018 zahtev za zaštitu zakonitosti

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 20/2018 / Datum: 12.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislave Apostolović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonito ...

 10. Uzp 235/2018 vraćanje imovine crkvama

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 235/2018 / Datum: 06.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Ljubice Milutinović, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevima za preispitivanje sud ...

Pages