Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 514 rezultata)
 1. Uzp 401/2019 4 1 2 7 1 zahtev za preispitianje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 401/2019 / Datum: 07.02.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA, advokata iz..., z ...

 2. Už 1/2020 4.1.1.11 žalbe- redovna pravna sredstva

  Upravna materija / Upisnici: Už / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 07.02.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, rešavajući o žalbi AA iz...,....../..., izjavljenoj na ...

 3. Uzp 351/2019 4.1.2.7.1. zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.4. registracija privrednih subjekata

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 351/2019 / Datum: 30.01.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Ministarstva pr ...

 4. Uzp 359/2019 4.1.2.17.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.4 registracija privrednih subjekata

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 359/2019 / Datum: 24.01.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu ''AA& ...

 5. Uzp 375/2019 4.1.2.7.1. zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.5.2. spor pune jurisdikcije

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 375/2019 / Datum: 17.01.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Vesne Subić, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Privrednog društva AA,..., ...

 6. Uzp 385/2019 4.1.2.7.1. zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 385/2019 / Datum: 20.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu Ministarstva unutrašnjih poslova Repu ...

 7. Uzp 156/2019 4.1.2.7.1. zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.6. nadležnost sudova

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 156/2019 / Datum: 20.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Skupštine opštine Ljubov ...

 8. Us 11/2019 3.20.2 sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 11/2019 / Datum: 13.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u ...

 9. Uzp 198/2019 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 198/2019 / Datum: 13.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Vesne Subić, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA,..., koju zastupa punomo ...

 10. Uzp 345/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.4 javne rasprave po tužbi

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 345/2019 / Datum: 05.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom suda Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Komore medicinsk ...

Pages