Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 17311 rezultata)
 1. Rev 4648/2019 3.1.2.39.4

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 4648/2019 / Datum: 04.06.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića, Branke Dražić, Danijele Nikolić i Dobrile Strajina, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Dragan S ...

 2. Uzp1 4/2020 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.110 zaključak

  Upravna materija / Upisnici: Uzp1 / Br. predmeta: 4/2020 / Datum: 21.04.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Slađane Nakić Momirović i Dobrile Strajina, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Preduzeća „Blo ...

 3. R4 g 12/2021 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 12/2021 / Datum: 20.04.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj.., u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o prigovoru predlagača za ubrzavanje postupka, doneo je dana 20.04.2021. godine, bez ispitnog ...

 4. Rev 1572/2021 3.19.1.3

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1572/2021 / Datum: 15.04.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Slađane Nakić Momirović, predsednika veća, Marine Milanović i Dobrile Strajina, članova veća, u parnici tužilaca AA i BB, oboje iz..., čiji je zajednički punomoćnik Dušan Đurđev, advokat iz..., protiv ...

 5. Rev2 3322/2020 3.19.1.25.1.4; posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 3322/2020 / Datum: 14.04.2021.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Gordane Komnenić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužilaca AA iz..., BB iz..., VV iz..., GG iz... i DD iz..., čiji je zajednički punomoćnik Anđelka Di ...

 6. Kzz 406/2021 nezakonit dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 406/2021 / Datum: 12.04.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Radoslava Perovića i Dubravke Damjanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivič ...

 7. Rž1 k 1/2021 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.6.3 ponašanje suda (relevantnih vlasti); 1.6.6.5; celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2021 / Datum: 08.04.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA i mal. BB, čiji je zakonski zastupnik majka VV, svi iz..., koje zastupa punomoćnik Nataša Deskovski, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razum ...

 8. Rž1 r 6/2021 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 6/2021 / Datum: 08.04.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Dobrila Strajina, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Miloš Korićanin, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u N ...

 9. Rev-uz 3/2021 3.8.8; privremene mere

  Građanska materija / Upisnici: Rev-uz / Br. predmeta: 3/2021 / Datum: 08.04.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Gordane Komnenić i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari predlagača AA iz..., čiji su punomoćnici Marko Krstić i Miloš Đorđević, advokati iz..., protiv prot ...

 10. Kzz 340/2021 nezakoniti dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 340/2021 / Datum: 08.04.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Radmile Dragičević Dičić, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Biljane Sinanović, Dubravke Damjanović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u ...

Pages