Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 7185 rezultata)
 1. Kzz 898/2018 k.d. laka telesna povreda; odbačen zahtev

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 898/2018 / Datum: 05.09.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničarem, u krivi ...

 2. Rev 4343/2018 izdržavanje supružnika

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 4343/2018 / Datum: 31.08.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Biljane Dragojević, predsednika veća, Vesne Subić i Slađane Nakić Momirović, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Goran Branković, advokat iz..., protiv tuženog BB i ...

 3. Rev 4054/2018 porodično pravo; lični odnosi dece sa drugim srodnicima

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 4054/2018 / Datum: 30.08.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Zorane Delibašić, članova veća, u parnici tužilja AA iz... i BB iz..., čiji je punomoćnik Aleksandra Zekić Jolgić advoka ...

 4. Rev 3638/2018 porodično pravo; zaštita od nasilja u porodici

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3638/2018 / Datum: 29.08.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac i Branka Stanića, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Dragica Mladenović, advokat iz..., protiv tuženog BB iz..., ...

 5. Kzz 782/2018 odbačaj zahteva za zaštitu zakonitosti

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 782/2018 / Datum: 12.07.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Marinom Pandurović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okr ...

 6. Kd 104/2018 delegacija nadležnosti

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 104/2018 / Datum: 12.07.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Marinom Pandurović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela neovl ...

 7. Kzz Pr 23/2018 zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz Pr / Br. predmeta: 23/2018 / Datum: 12.07.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Marinom Pandurović, kao zapisničarem, u prekršajn ...

 8. Rev 3864/2018 zaštita od nasilja u porodici

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3864/2018 / Datum: 12.07.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., koju zastupa punomoćnik Dejan Kljajić, advokat iz..., protiv tuženog BB ...

 9. Kzz 774/2018 zastarelost krivičnog gonjenja

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 774/2018 / Datum: 12.07.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Marinom Pandurović, kao zapisničarem, u krivičnom ...

 10. Kzz 793/2018 zastarelost krivičnog gonjenja

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 793/2018 / Datum: 12.07.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Marinom Pandurović, kao zapisničarem, u krivičnom ...

Pages