Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 7129 rezultata)
 1. Kzz 782/2018 odbačaj zahteva za zaštitu zakonitosti

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 782/2018 / Datum: 12.07.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Marinom Pandurović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okr ...

 2. Kd 104/2018 delegacija nadležnosti

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 104/2018 / Datum: 12.07.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Marinom Pandurović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela neovl ...

 3. Kd 101/2018 delegacija nadležnosti- k.d. čl. 238 KZ

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 101/2018 / Datum: 11.07.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Zoricom Stojković, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog ...

 4. Uzp 89/2018 zaštita konkurencije

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 89/2018 / Datum: 11.07.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu Privrednog društva '& ...

 5. Kzz 777/2018 odbačen zzz; neblagovremen

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 777/2018 / Datum: 10.07.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom po ...

 6. Kzz 786/2018 odbijen zahtev; nepostojanje elemenata krivičnog dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 786/2018 / Datum: 10.07.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u ...

 7. Kzz 788/2018 odbačen zzz; neblagovremen

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 788/2018 / Datum: 10.07.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom po ...

 8. Kzz 798/2018 odbačaj; činjenično stanje

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 798/2018 / Datum: 10.07.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom pr ...

 9. Rev2-uz 1/2018 uzbunjivači; uzbunjivanje zabrana stavljanja u nepovoljniji položaj; naknada štete

  Građanska materija / Upisnici: Rev2-uz / Br. predmeta: 1/2018 / Datum: 05.07.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: dr Dragiše B. Slijepčevića, predsednika veća, Branka Stanića i Gordane Ajnšpiler Popović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., ul.... br...., čiji je punomoćnik Anđelija Vasić, advoka ...

 10. Uzp 149/2018 zaštita konkurencije

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 149/2018 / Datum: 05.07.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Ljubice Milutinović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA,..., podnetom preko punomoćnika ...

Pages