Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 9615 rezultata)
 1. Kzz 1425/2019 odbija se 439 t.1 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1425/2019 / Datum: 30.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Veska Krstajića, Miroljuba Tomića i Jasmine Vasović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Andreom Jakovljević, kao ...

 2. Spp 10/2019 3.19.1.11 postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja; 3.19.3 izvrsni postupak; 3.20.1 sukob nadležnosti

  Građanska materija / Upisnici: Spp / Br. predmeta: 10/2019 / Datum: 24.12.2019.

  PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU BEOGRAD VEZA: 5 IIV- 1795/19 (stari broj 19 IIV 4946/17) Izvod iz zapisnika sa XIII sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 24.12.2019. godine. O D L U K A ODBACUJE SE zahtev Prvog osnovnog suda u Beogradu ...

 3. Kd 241/2019 na nadležnost

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 241/2019 / Datum: 24.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog de ...

 4. Kd 242/2019 na nadležnost

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 242/2019 / Datum: 24.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog de ...

 5. Kd 243/2019 na nadležnost

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 243/2019 / Datum: 24.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog de ...

 6. Rž1 u 150/2019 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.5 celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 150/2019 / Datum: 20.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br...., koju zastupa Duško Avramov, advokat iz..., ul.... br...., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u ...

 7. Uzp 385/2019 4.1.2.7.1. zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 385/2019 / Datum: 20.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu Ministarstva unutrašnjih poslova Repu ...

 8. Kzz OK 35/2019 nepostojanje elemenata krivičnog dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 35/2019 / Datum: 19.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Radmile Dragičević-Dičić, Radoslava Petrovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivično ...

 9. Rev 2821/2019 3.1.4.16.4 izdržavanje deteta, roditelja i drugih srodnika

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2821/2019 / Datum: 18.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Živorad Nisić, advokat iz..., protiv tuženih BB iz... i maloletno ...

 10. Ks 60/2019 nadležnost i sastav suda

  Krivična materija / Upisnici: Ks / Br. predmeta: 60/2019 / Datum: 18.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog kriv ...

Pages