Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 19366 rezultata)
 1. Kzz 113/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 113/2013 / Datum: 03.10.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Maje Kovačević-Tomić, Ljubice Knežević-Tomašev i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao za ...

 2. Kzz 115/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 115/2013 / Datum: 16.10.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapis ...

 3. Kzz 119/2012 bitne povrede odredaba krivičnog postupka; odluke drugostepenog suda po žalbi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 119/2012 / Datum: 30.01.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Novice Pekovića, Predraga Gligorijevića, Dragana Jocića i Zorana Tatalovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Mirjanom Puzović, kao zap ...

 4. Kzz 122/2012 bitne povrede odredaba krivičnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 122/2012 / Datum: 16.01.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Dragiše Đorđevića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u ...

 5. Kzz 14/12 povrede krivičnog zakona; uslovna osuda

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 14/12 / Datum: 14.03.2012.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao za ...

 6. Kzz 14/2013 bitne povrede odredaba krivičnog postupka; žalba na rešenje; nadležnost

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 14/2013 / Datum: 21.02.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Anđelke Stanković, predsednika veća, Janka Lazarevića, Dragomira Milojevića, Gorana Čavline i Dragana Jocića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Mirjanom Puzović, kao z ...

 7. Kzz 15/2013 bitne povrede odredaba krivičnog postupka; zabrana prinačenja na gore; povrede krivičnog zakona; zastarelost

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 15/2013 / Datum: 27.02.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Novice Pekovića, Predraga Gligorijevića, Dragana Jocića i Zorana Tatalovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisni ...

 8. Kzz 16/2013 bitne povrede odredaba krivičnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 16/2013 / Datum: 13.03.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Dragana Jocića, Zorana Tatalovića i Janka Lazarevića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda M.P., kao zapisničarem ...

 9. Kzz 18/12 zahtev za zaštitu zakonitosti

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 18/12 / Datum: 21.03.2012.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Bate Cvetkovića, predsednika veća, Gorana Čavline, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao ...

 10. Kzz 2/12 povrede krivičnog zakona; zastarelost; prevara

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 2/12 / Datum: 25.01.2012.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao z ...

Pages