Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 12634 rezultata)
 1. Us 3/2014 sukob nadležnosti; spor koji proističe iz radnih odnosa

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 3/2014 / Datum: 03.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Olge Đuričić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Osnovnog suda u Kruševcu i Upra ...

 2. Us 45/2013 sukob nadležnosti; naknada štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 45/2013 / Datum: 03.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Olge Đuričić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Opštinskog suda ...

 3. Us 50/2013 sukob nadležnosti; radno-pravni spor

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 50/2013 / Datum: 03.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Olge Đuričić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Osnovnog suda u ...

 4. Us 51/2013 sukob nadležnosti; sporovi povodom izbora i razrešenja organa pravnih lica

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 51/2013 / Datum: 03.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Olge Đuričić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u So ...

 5. Gzz1 474/10- zajednička svojina, promet zajedničkih delova zgrade

  Građanska materija / Upisnici: Gzz1 / Br. predmeta: 474/10 / Datum: 26.10.2010.

  U IME NARODA                         Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Milomira Nikolića i Mihaila Rulića, članova veća, u parnici po tužbi tužioca M.M. iz B., čiji je punomoćnik LJ.V., advokat iz B ...

 6. Ks 34/11- sukob nadležnosti

  Krivična materija / Upisnici: Ks / Br. predmeta: 34/11 / Datum: 28.03.2011.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Anđelke Stanković, predsednika veća, Bate Cvetkovića i Ljubice Knežević-Tomašev, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao zapisničarem, u privredno-kaznenom postupk ...

 7. Ks 53/11- sukob nadležnosti- zahtev za zaštitu zakonitosti

  Krivična materija / Upisnici: Ks / Br. predmeta: 53/11 / Datum: 20.06.2011.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Gorana Čavline i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Gordanom Maravić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog N.Š, ...

 8. Kzp 156/10- pravo na upotrebu svog jezika

  Krivična materija / Upisnici: Kzp / Br. predmeta: 156/10 / Datum: 23.03.2010.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Ljubice Knežević-Tomašev, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao zapisničarem, u krivičnom predmet ...

 9. Kzp 197/10- zloupotreba ovlašćenja u privredi- prevara

  Krivična materija / Upisnici: Kzp / Br. predmeta: 197/10 / Datum: 16.03.2010.

  U IME NARODA             Vrhovni kasacioni sud u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Ljubice Knežević-Tomašev, članova veća, sa savetnikom Natašom Banjac, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđen ...

 10. Prev 118/2012- ugovor o kreditu

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 118/2012 / Datum: 19.09.2012.

  U IME NARODA               Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Jelene Borovac i Snežane Andrejević, članova veća, u sporu po tužbi tužioca A.b. AD u stečaju iz B., koju zastupa u ime Agencije za osiguran ...

Pages