Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 361 rezultata)
 1. Kž I 2124/07

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 2124/07 / Datum: 23.10.2007.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Gorana Čavline i Bate Cvetkovića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, zapisničarem, u krivičnom predmetu optuženog AA zbog krivičnog dela omoguća ...

 2. Kzz 113/07

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 113/07 / Datum: 12.10.2007.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Rašića, Sonje Manojlović, Anđelke Stanković i mr Sretka Jankovića, članova veća, sa savetnikom Svjetlanom Nikolić, kao zapisničarem, u ...

 3. Kž I 1968/07

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 1968/07 / Datum: 27.09.2007.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, kao predsednika veća, Bate Cvetkovića i Dragana Aćimovića, kao članova veća, i savetnika Biljane Milosavljević, kao zapisničara, u krivičnom postupku protiv opt ...

 4. Kž I 797/07

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 797/07 / Datum: 23.04.2007.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Rašića i Sonje Manojlović, članova veća, sa savetnikom Svjetlanom Nikolić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog del ...

 5. Kzp 143/07

  Krivična materija / Upisnici: Kzp / Br. predmeta: 143/07 / Datum: 17.04.2007.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića i Miroslava Cvetkovića, članova veća, sa savetnikom Draganom Lužnjanin, kao zapisničarem, u krivičnom postupku protiv ...

 6. Kž I 2214/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 2214/06 / Datum: 21.02.2007.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Rašića i Sonje Manojlović, članova veća, sa savetnikom Milom Bandukom zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv optuženog AA, zbog kri ...

 7. Kž II 294/07

  Krivična materija / Upisnici: Kž II / Br. predmeta: 294/07 / Datum: 20.02.2007.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Rašića i Anđelke Stanković, članova veća sa savetnikom Milom Bandukom, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela teško ...

 8. Kž I 2519/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 2519/06 / Datum: 19.02.2007.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Rašića i Sonje Manojlović, članova veća, sa savetnikom Milom Bandukom kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljene AA, zbog krivičnog dela neov ...

 9. Kž I 1796/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 1796/06 / Datum: 11.12.2006.

  U IME NARODA     Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Miroslava Cvetkovića, Dragana Jocića i Zorana Tatalovića, članova veća, savetnika Mirjane Puzović, zapisničara, ...

 10. Kzz 137/06

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 137/06 / Datum: 11.12.2006.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Milene Inić-Drecun, Gorana Čavline, Bate Cvetkovića i Slobodana Rašića, članova veća i savetnika Nebojše Pavlovića, zapisničara, u krivičnom pre ...

Pages