Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 361 rezultata)
 1. Kž I 2182/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 2182/05 / Datum: 23.02.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Gazivode, predsednika veća, Sonje Manojlović, Dragana Aćimovića, Anđelke Stanković i Dragomira Milojevića, članova veća, sa savetnikom Jelenom Petković-Milojković, kao ...

 2. Kž I 2300/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 2300/05 / Datum: 23.02.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Gazivode, Sonje Manojlović, Dragana Aćimovića i Anđelke Stanković, članova veća sa savetnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisn ...

 3. Kž I 704/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 704/05 / Datum: 23.02.2006.

  U IME NARODA     Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Rašića, predsednika veća, dr Gligorija Spasojevića i mr Sretka Jankovića, članova veća, sa savetnikom Aleksandrom Simić, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv opt ...

 4. Kž I 731/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 731/05 / Datum: 21.02.2006.

  U IME NARODA     Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Gazivode, Sonje Manojlović, Dragana Aćimovića i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zap ...

 5. Kž I 850/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 850/05 / Datum: 20.02.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića i Zorana Tatalovića, članova veća i savetnika Dragane Jevrić, kao zapisničara, u krivičnom predmetu optuženog AA, z ...

 6. Kž I 314/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 314/05 / Datum: 16.02.2006.

  U IME NARODA     Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Gazivode, predsednika veća, Sonje Manojlović i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Milom Bandukom, zapisničarem, u krivičnom predmetu optuženog AA zbog kri ...

 7. Kž I 660/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 660/05 / Datum: 16.02.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Nevenke Važić i mr Sretka Jankovića, članova veća, sa savetnikom Milom Ristić, zapisničarem, u krivičnom predmetu optuženog AA, zbog krivično ...

 8. Kž I 693/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 693/05 / Datum: 16.02.2006.

  U IME NARODA     Vrhovni sud Srbije u Beogradu u veću sastavljenom od sudija Nikole Latinovića, predsednika veća, Nikole Mićunovića, Zorana Savića, Miodraga Vićentijevića i Veroljuba Cvetkovića, članova veća, savetnika Vrhovnog suda Dragice Gajić, zapisni ...

 9. Kž I 692/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 692/05 / Datum: 14.02.2006.

  U IME NARODA     Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nikole Latinovića, predsednika veća, Nikole Mićunovića, Zorana Savića, Miodraga Vićentijevića i Veroljuba Cvetkovića, članova veća, savetnika Vrhovnog suda Dragice Gajić, zapis ...

 10. Kž I 565/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 565/05 / Datum: 13.02.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića predsednika veća, Predraga Gligorijevića i Zorana Tatalovića, članova veća, savetnika Mirjane Puzović, zapisničara, u krivičnom predmetu optuženih AA i BB, z ...

Pages