Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2031 rezultata)
 1. Rev 1133/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1133/08 / Datum: 17.04.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Nadežde Radević, Zvezdane Lutovac, Biljane Dragojević i Jasminke Stanojević, članova veća, u pravnoj stvari tužilje-protivtužene AA, koju ...

 2. Rev2 1478/07

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1478/07 / Datum: 17.04.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Nadežde Radević, Zvezdane Lutovac, Biljane Dragojević i Jasminke Stanojević, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA, koga zastupa AB, a ...

 3. U 1710/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 1710/07 / Datum: 11.04.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Nevene Milojčić i Dragana Skoka, članova veća, sa savetnikom Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, pr ...

 4. Rev 1538/07

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1538/07 / Datum: 10.04.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Slađane Nakić-Momirović, Sonje Brkić, Spomenke Zarić i Jovanke Kažić, članova veća, u parnici tužilje AA čiji je punomoćnik AB advokat, protiv ...

 5. Rev2 1775/07

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1775/07 / Datum: 10.04.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Dražića, predsednika veća, mr Ljubice Jeremić, Vlaste Jovanović, Jelene Borovac i Mihaila Rulića, članova veća, u parnici tužioca AA, protiv tuženog JP \"BB", r ...

 6. U 3691/07_1

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 3691/07 / Datum: 10.04.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Nevene Milojčić i Dragana Skoka, članova veća, sa savetnikom Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužilje AA, pr ...

 7. U 4005/06

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 4005/06 / Datum: 10.04.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Nevene Milojčić i Dragana Skoka, članova veća, sa savetnikom Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, protiv Republik ...

 8. U 5979/06

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 5979/06 / Datum: 10.04.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Nevene Milojčić i Dragana Skoka, članova veća, sa savetnikom Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, pr ...

 9. U 7561/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 7561/07 / Datum: 10.04.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Tomislava Medveda i Obrada Andrića, članova veća, sa savetnikom Milanom Komlenovićem, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi AA, čiji pun ...

 10. U 4942/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 4942/07 / Datum: 09.04.2008.

    U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, zapisničarem, po tužbi tužioca AA i tužbi tužilje BB, proti ...

Pages