Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2031 rezultata)
 1. Uv 832/06

  Upravna materija / Upisnici: Uv / Br. predmeta: 832/06 / Datum: 26.03.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nade Kljajević, predsednika veća, mr Jadranke Injac i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, zapisničarem, odlučujući po tužbi tužioca AA, protiv tuženo ...

 2. Rev 82/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 82/08 / Datum: 25.03.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu u veću sastavljenom od sudija: Vladimira Tamaša, predsednika veća, Jovanke Kažić, Milomira Nikolića, Slađane Nakić-Momirović i Snežane Andrejević, članova veća u pravnoj stvari predlagača AA, čiji je punomoćnik AB adv., proti ...

 3. Už 40/08

  Upravna materija / Upisnici: U ž / Br. predmeta: 40/08 / Datum: 24.03.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Tomislava Medveda, Obrada Andrića, mr Jadranke Injac i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom suda Nadeždom Nikolić, zapisničarem, odlučujuć ...

 4. Rev2 1369/07

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1369/07 / Datum: 20.03.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Biljane Dragojević, Nadežde Radević, Zvezdane Lutovac i Jasminke Stanojević, članova veća, u radnom sporu tužioca AA, protiv tužene Repu ...

 5. U 111/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 111/07 / Datum: 20.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom suda Verom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi AA, k ...

 6. U 5808/06

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 5808/06 / Datum: 20.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Danice Bogdanović, predsednika veća, Vere Pešić i Gordane Džakula, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Vesnom Danilović, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po t ...

 7. U 7632/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 7632/07 / Datum: 20.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom suda Verom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužio ...

 8. Prev 326/07

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 326/07 / Datum: 19.03.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Mihaila Rulića, Nikole Stanojevića, Slobodana Spasića i Slobodana Dražića, članova veća, u privrednom sporu tužioca \"AA", čiji je punomoćnik AB, adv ...

 9. Rev 3308/07

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3308/07 / Datum: 19.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Vladimira Tamaša, predsednika veća, Jovanke Kažić, Ljubice Milutinović, Milomira Nikolića i Spomenke Zarić, članova veća, u parnici tužioca- protivtuženog AA, čiji je punomoćnik AB ...

 10. Rev 718/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 718/08 / Datum: 19.03.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Vladimira Tamaša, predsednika veća, Jovanke Kažić, Ljubice Milutinović, Milomira Nikolića i Spomenke Zarić, članova veća, u parnici tužioca AA, čiji je punomoćnik AB, advokat, protiv tuženog \& ...

Pages