Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 12634 rezultata)
 1. Rev2 3252/2019 3.19.1.25.1.4. posebna revizija;3.5.9 zarada, minimalna zarada, minimalna cena rada, naknada zarade i dr.primanja

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 3252/2019 / Datum: 28.11.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića, dr Ilije Zindovića, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Aleksandra Jasika, advoka ...

 2. Rev2 1410/2018 3.1.2.8.2. naknada štete

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1410/2018 / Datum: 16.10.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, dr Ilije Zindovića i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA iz..., koga zastupa punomoćnik Zdravko Petrović, advokat iz..., protiv tu ...

 3. Rev2 1880/2018 3.5.7. preobražaj radnog odnosa

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1880/2018 / Datum: 22.10.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, dr Ilije Zindovića i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Biljana Kostić, advokat iz..., protiv tuženog BB, čiji je pu ...

 4. Rev2 3209/2018 3.1.2.8.4.1. naknada štete- fizički bolovi

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 3209/2018 / Datum: 06.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, dr Ilije Zindovića i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Goran Belić, advokat iz..., protiv tuženog BB u ...

 5. Rev2 3833/2019 3.19.1.25.1.3 dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 3833/2019 / Datum: 25.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac i Branka Stanića, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Stevan Jakovljević, advokat iz..., protiv tuženih BB iz..., čiji je pun ...

 6. Rev2 2727/2019 3.5.16.2. rokovi za zaštitu prava

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 2727/2019 / Datum: 25.09.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Biserke Živanović i Branislava Bosiljkovića, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., Opština..., čiji je punomoćnik Ivana Ristić, advokat iz..., protiv tužene B ...

 7. R 6439/2019 3.21 delegacija nadležnosti

  Građanska materija / Upisnici: R / Br. predmeta: 6439/2019 / Datum: 12.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića i dr Ilije Zindovića, članova veća, u pravnoj stvari tužilje AA iz sela..., čiji je punomoćnik Milutin Simić, advokat iz..., protiv tužene Republike S ...

 8. R 6444/2019 3.21 delegacija nadležnosti

  Građanska materija / Upisnici: R / Br. predmeta: 6444/2019 / Datum: 12.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Mile Ristić, advokat iz..., protiv tužene Republike Srbije, Minist ...

 9. R1 578/2019 3.20.1. sukob nadležnosti- građansko pravo

  Građanska materija / Upisnici: R1 / Br. predmeta: 578/2019 / Datum: 23.10.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Jasminke Stanojević, predsednika veća, Biserke Živanović i Zorane Delibašić, članova veća, u parnici tužilaca AA iz..., BB iz..., VV iz..., GG iz... i DD iz..., čiji je zajednički punomoćnik Dragan Blag ...

 10. R1 633/2019 3.20.1. sukob nadležnosti- građansko pravo

  Građanska materija / Upisnici: R1 / Br. predmeta: 633/2019 / Datum: 28.11.2019.

  Vrhovni kasacioni sud u Beogradu u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića i dr Ilije Zindovića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca Nacionalne službe za zapošljavanje, Beograd, protiv tuženog AA iz..., radi duga ...

Pages