Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2031 rezultata)
 1. U 4852/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 4852/07 / Datum: 19.03.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, kao predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, kao članova veća, sa savetnikom suda Zoranom Brajović, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tu ...

 2. U 6262/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 6262/07 / Datum: 19.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Tomislava Medveda i Obrada Andrića, članova veća, sa savetnikom Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužilje AA. ...

 3. Uv 392/06

  Upravna materija / Upisnici: Uv / Br. predmeta: 392/06 / Datum: 19.03.2008.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužilje m ...

 4. Rev 679/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 679/08 / Datum: 13.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Sonje Brkić, Spomenke Zarić, Slađane Nakić-Momirović i Milomira Nikolića, članova veća, u parnici tužilaca maloletne MM1 i maloletne MM2, čiji ...

 5. U 1135/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 1135/07 / Datum: 13.03.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Danice Bogdanović, predsednika veća, Gordane Džakula i Vere Pešić, članova veća, sa savetnikom Marijanom Tafra-Mirkov, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca \"AA&q ...

 6. U 915/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 915/07 / Datum: 13.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Danice Bogdanović, predsednika veća, Gordane Džakule i Vere Pešić, članova veća, sa savetnikom Marijanom Tafra- Mirkov, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužio ...

 7. U 3568/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 3568/07 / Datum: 12.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nade Kljajević, predsednika veća, mr Jadranke Injac i Zoje Popović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca \&quo ...

 8. U 5147/06

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 5147/06 / Datum: 12.03.2008.

  Vrhovni sud u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca preduzeća \"AA& ...

 9. U 6512/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 6512/07 / Datum: 12.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Tomislava Medveda i Obrada Andrića, članova veća, sa savetnikom Milanom Komlenovićem, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, ...

 10. U 5529/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 5529/07 / Datum: 06.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Ljubodraga Pljakića, predsednika veća, Dušanke Marjanović i Dragana Skoka, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Radojkom Marinković, zapisničarem, odlučujući u upravnom ...

Pages