Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 12634 rezultata)
 1. Prev 157/10- zakon o obligacionim odnosima, ugovor o građenju, odstupanje od projekta

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 157/10 / Datum: 04.11.2010.

  U IME NARODA                         Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Mihaila Rulića i Mirjane Đerasimović, članova veća, u sporu po tužbi tužioca GP G. d.o.o. iz V., koga zastupa punomoćnik LJ.T., ad ...

 2. Prev 173/11- trgovinsko obligaciono pravo- privatizacija, raskid ugovora o privatizaciji; naknada štete

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 173/11 / Datum: 09.02.2012.

  U IME NARODA                           Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Mihaila Rulića i Mirjane Đerasimović, članova veća, u sporu po tužbi tužioca Agencija za privatizaciju iz Beograda, koju zastupa ...

 3. Prev 328/10- šteta iz komisionog posla

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 328/10 / Datum: 23.09.2010.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Mihaila Rulića i Mirjane Đerasimović, članova veća, u privrednom sporu po tužbi tužioca N.... DOO iz N., koga zastupa punomoćnik V. K., advokat iz B., protiv tuženog „ ...

 4. Prev 346/10- odbačaj revizije, rešenje o obezbeđenju troškova postupka

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 346/10 / Datum: 04.03.2010.

              Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Mihaila Rulića i Mirjane Đerasimović, članova veća, u sporu po tužbi tužilaca E.h. d.o.o. iz Z. i A. a.d. iz Z., čiji je punomoćnik V.M., advokat iz N.S., ...

 5. Prev 4/10- naknada štete, zastarelost potraživanja članova i akcionara po osnovu tog svojstva prema preduzeću

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 4/10 / Datum: 11.03.2010.

  U IME NARODA                         Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Stojana Jokića, predsednika veća, Mihaila Rulića i Mirjane Đerasimović, članova veća, u sporu po tužbi tužioca V.M. iz B.1, čiji je punomoćnik M.V. advokat iz B.2, p ...

 6. Prev 409/10- odlučivanje o reviziji- bitna povreda odredaba ZPP kao razlog ukidanja presude- sticanje svojine na pokretnim stvarima

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 409/10 / Datum: 03.03.2011.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Mihaila Rulića i Vide Petrović-Škero, članova veća, u privrednom sporu po tužbi tužioca S.N.L. iz B.,...,  koga zastupa punomoćnik V.J., advokat iz Advokatske kancelari ...

 7. Prev 51/2013- kompezacija; ništavost

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 51/2013 / Datum: 13.06.2013.

  U  IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Mirjane Đerasimović i Jelene Borovac, članova veća, u privrednom sporu po tužbi tužioca A. ad u stečaju iz S.M., koga zastupaju punomoćnici Z. i Đ.M., ...

 8. Prev 55/10- konverzija deviznog u dinarsko potraživanje

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 55/10 / Datum: 11.03.2010.

  U IME NARODA                       Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Mihaila Rulića i Mirjane Đerasimović, članova veća, u privrednom sporu po tužbi tužioca – protivtuženog P. DOO u likvidaciji sa sedi ...

 9. Przz 1/10- vanredna pravna sredstva, zahtev za zaštitu zakonitosti

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 1/10 / Datum: 04.06.2010.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti ...

 10. Przz 10/10- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; ostali prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 10/10 / Datum: 04.11.2011.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu za zaštitu zakonitosti ...

Pages