Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 22092 rezultata)
 1. Kzz 20/2013 bitne povrede odredaba krivičnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 20/2013 / Datum: 27.03.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Anđelke Stanković i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Vesnom Veselinović, kao zapisn ...

 2. Kzz 21/2013 bitne povrede odredaba krivičnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 21/2013 / Datum: 03.04.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Anđelke Stanković i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu ok ...

 3. Kzz 22/2013 povrede krivičnog zakona; odmeravanje kazne

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 22/2013 / Datum: 10.04.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Ljubice Knežević Tomašev, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda, Zoricom Stoj ...

 4. Kzz 25/2013 povrede krivičnog zakona; zastarelost

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 25/2013 / Datum: 27.05.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Anđelke Stanković i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Vesnom Veselinović, kao zapi ...

 5. Kzz 26/2013 bitne povrede odredaba krivičnog postupka; žalba na presudu prvostepenog suda; postupak po žalbi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 26/2013 / Datum: 10.04.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Anđelke Stanković i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao zapisničar ...

 6. Kzz 27/2013 povrede krivičnog zakona; zastarelost

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 27/2013 / Datum: 03.04.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Anđelke Stanković i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Vesnom Veselinović, kao zapi ...

 7. Kzz 28/12 povrede krivičnog zakona; sticaj krivičnih dela; odmeravanje kazne

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 28/12 / Datum: 25.04.2012.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, zapisničarem, u krivičnom ...

 8. Kzz 29/2013 troškovi krivičnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 29/2013 / Datum: 17.04.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Anđelke Stanković i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao zapisničar ...

 9. Kzz 3/2013 bitne povrede odredaba krivičnog postupka; troškovi krivičnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 3/2013 / Datum: 30.01.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Dragiše Đorđevića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Tatjanom Milenkovi ...

 10. Kzz 34/2013 bitne povrede odredaba krivičnog postupka; mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana na slobodi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 34/2013 / Datum: 22.05.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, k ...

Pages