Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 361 rezultata)
 1. Kzz 41/06

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 41/06 / Datum: 07.12.2006.

  U IME NARODA Vrhovni Sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Gazivode, Sonje Manojlović, Dragana Aćimovića i Dragomira Milojevića, članova veća, sa savetnikom Svjetlanom Nikolić, kao zapisničarem, ...

 2. Kzp 238/06

  Krivična materija / Upisnici: Kzp / Br. predmeta: 238/06 / Datum: 13.11.2006.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića i Dragana Jocića, članova veća i savetnika Dragane Jevrić, kao zapisničara, u krivičnom predmetu osuđenog AA, zbog kr ...

 3. Kž I 1980/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 1980/06 / Datum: 07.11.2006.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Rašića, kao predsednika veća, Nevenke Važić i dr Gligorija Spasojevića, kao članova veća, sa savetnikom Milom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv optuženog AA, zbog ...

 4. Kž I 229/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 229/05 / Datum: 31.10.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Gazivode, predsednika veća, Sonje Manojlović, Dragana Aćimovića, Anđelke Stanković i Dragomira Milojevića, članova veća, sa savetnikom Milom Bandukom, zapisničarem, u k ...

 5. Kzp 418/06

  Krivična materija / Upisnici: Kzp / Br. predmeta: 418/06 / Datum: 30.10.2006.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Miroslava Cvetkovića i Predraga Gligorijevića, članova veća, savetnika Mirjane Puzović, zapisničara, u krivičnom predmetu osuđenog AA, zbog ...

 6. Kzz 75/06

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 75/06 / Datum: 26.10.2006.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Slobodana Rašića, dr Gligorija Spasojevića, mr Sretka Jankovića i Gorana Čavline, članova veća sa savetnikom Zvezdanom Govedaricom-Carić kao za ...

 7. Kž I 1693/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 1693/06 / Datum: 24.10.2006.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, kao predsednika veća, Slobodana Rašića, Nevenke Važić, dr Gligorija Spasojevića i mr Sretka Jankovića, kao članova veća, sa savetnikom Zvezdanom Govedarica-Carić, kao zapisni ...

 8. Kž I 2080/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 2080/06 / Datum: 23.10.2006.

  U IME NARODA     Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Miroslava Cvetkovića, Dragana Jocića i Zorana Tatalovića, članova veća i savetnika Vrhovnog suda Gordane Maravić ...

 9. Kzz 9/06

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 9/06 / Datum: 19.10.2006.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Slobodana Rašića, Nevenke Važić, dr Gligorija Spasojevića i mr Sretka Jankovića, članova veća, sa savetnikom Natašom Banjac, kao zapiničarem, u ...

 10. Kž I 1439/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 1439/06 / Datum: 18.10.2006.

  U IME NARODA     Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Miroslava Cvetkovića, Dragana Jocića i Zorana Tatalovića, članova veća i savetnika Vrhovnog suda Dragane Jevrić, ...

Pages