Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2031 rezultata)
 1. U 759/02

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 759/02 / Datum: 17.11.2004.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Milene Savatić, predsednika veća, Jelene Ivanović i Snežane Živković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Milenom Petrović, zapisničarem, u upravnom sporu po tužbi tuž ...

 2. U 1952/02

  materija / Upisnici: / Br. predmeta: / Datum: 11.11.2004.

    U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Milene Savatić, predsednika veća, Jelene Ivanović i Mirjane Lazin, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Marijanom Tafra-Mirkov, zapisničarem, rešavajući u upravnom ...

 3. U 3049/02

  materija / Upisnici: / Br. predmeta: / Datum: 11.11.2004.

    U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Milene Savatić, predsednika veća, Jelene Ivanović i Mirjane Lazin, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Marijanom Tafra-Mirkov, zapisničarem, rešavajući u upravnom ...

 4. U 3182/03

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 3182/03 / Datum: 07.10.2004.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Ljubodraga Pljakića i Slobodana Miloševića, članova veća, sa savetnikom suda Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tu ...

 5. U 2976/03

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 2976/03 / Datum: 09.09.2004.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Ljubodraga Pljakića i Slobodana Miloševića, članova veća sa savetnikom suda Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući po tužbi tužioca \" ...

 6. Gž 82/04

  Građanska materija / Upisnici: Gž / Br. predmeta: 82/04 / Datum: 08.09.2004.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Vladimira Tamaša, predsednika veća, Ljubice Milutinović i Vide Petrović-Škero, članova veća, u parnici tužioca A., čiji je punomoćnik B. advokat, protiv tuženih \"G" – DOO i D. koje z ...

 7. U 2719/03

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 2719/03 / Datum: 08.07.2004.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Ljubodraga Pljakića i Slobodana Miloševića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Dušicom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom ...

 8. Kzu 161/04

  Krivična materija / Upisnici: Kzu / Br. predmeta: 161/04 / Datum: 06.04.2004.

    Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nikole Latinovića, predsednika veća, Miodraga Jakovljevića, Predraga Gligorijevića, Nikole Mićunovića i Zorana Savića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Vojkom Omčikus, zapisničarem, ...

 9. U 985/03

  materija / Upisnici: / Br. predmeta: / Datum: 10.12.2003.

    U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Ljubodraga Pljakića i Slobodana Miloševića, članova veća, sa sudskim savetnikom Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu p ...

 10. U 2511/03

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 2511/03 / Datum: 18.11.2003.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Ljubodraga Pljakića i Slobodana Miloševića, članova veća, sa savetnikom Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tuž ...

Pages