Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

9 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2029 rezultata)
 1. U 1952/02

  materija / Upisnici: / Br. predmeta: / Datum: 11.11.2004.

    U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Milene Savatić, predsednika veća, Jelene Ivanović i Mirjane Lazin, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Marijanom Tafra-Mirkov, zapisničarem, rešavajući u upravnom ...

 2. U 3049/02

  materija / Upisnici: / Br. predmeta: / Datum: 11.11.2004.

    U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Milene Savatić, predsednika veća, Jelene Ivanović i Mirjane Lazin, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Srbije Marijanom Tafra-Mirkov, zapisničarem, rešavajući u upravnom ...

 3. U 3182/03

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 3182/03 / Datum: 07.10.2004.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Ljubodraga Pljakića i Slobodana Miloševića, članova veća, sa savetnikom suda Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tu ...

 4. U 2976/03

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 2976/03 / Datum: 09.09.2004.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Ljubodraga Pljakića i Slobodana Miloševića, članova veća sa savetnikom suda Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući po tužbi tužioca \" ...

 5. Gž 82/04

  Građanska materija / Upisnici: Gž / Br. predmeta: 82/04 / Datum: 08.09.2004.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Vladimira Tamaša, predsednika veća, Ljubice Milutinović i Vide Petrović-Škero, članova veća, u parnici tužioca A., čiji je punomoćnik B. advokat, protiv tuženih \"G" – DOO i D. koje z ...

 6. U 2719/03

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 2719/03 / Datum: 08.07.2004.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Ljubodraga Pljakića i Slobodana Miloševića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Dušicom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom ...

 7. U 985/03

  materija / Upisnici: / Br. predmeta: / Datum: 10.12.2003.

    U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Ljubodraga Pljakića i Slobodana Miloševića, članova veća, sa sudskim savetnikom Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu p ...

 8. U 2511/03

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 2511/03 / Datum: 18.11.2003.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Ljubodraga Pljakića i Slobodana Miloševića, članova veća, sa savetnikom Nadeždom Nikolić, kao zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tuž ...

 9. Rev 2724/05

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2724/05 / Datum: 21.12.2001.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Dražića, predsednika veća, Jelene Borovac, Vlaste Jovanović, mr. Ljubice Jeremić i Biljane Dragojević, članova veća, u pravnoj stvari tužioca \"AA", čiji je punomoćnik AB, a ...

Pages