Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 361 rezultata)
 1. Kž I 1827/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 1827/06 / Datum: 17.10.2006.

  U IME NARODA     Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Slobodana Rašića, Nevenke Važić, dr Gligorija Spasojevića i mr Sretka Jankovića, članova veća, sa savetnikom Natašom Banjac, kao zapisničar ...

 2. Kž I 1507/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 1507/06 / Datum: 18.09.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Milene Inić-Drecun i Gorana Čavline, članova veća i savetnika Gordane Burlić, zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog AA, zbog kriv ...

 3. Kž III 3/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž III / Br. predmeta: 3/06 / Datum: 15.09.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću trećeg stepena, sastavljenom od sudija: Predraga Gligorijevića, predsednika veća, Dragomira Milojevića, Dragiše Đorđevića, Miroslava Cvetkovića, Dragana Jocića, Dragana Aćimovića i Gorana Čavline, člano ...

 4. Kž I 124/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 124/05 / Datum: 14.09.2006.

  U IME NARODA     Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nikole Mićunovića, predsednika veća, Zorana Savića i Miodraga Vićentijevića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Jolan Madaras, zapisničarem, u krivičnom predmetu optužen ...

 5. Kž I 481/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 481/05 / Datum: 14.09.2006.

  U IME NARODA     Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Slobodana Rašića, Nevenke Važić, dr Gligorija Spasojevića i mr Sretka Jankovića, članova veća, sa savetnikom Aleksandrom Simić, zapisničare ...

 6. Kž I 2317/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 2317/05 / Datum: 07.09.2006.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Svjetlanom Nikolić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu optuženog AA, zbog krivičnog del ...

 7. Kr 654/06

  Krivična materija / Upisnici: K r / Br. predmeta: 654/06 / Datum: 06.09.2006.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Rašića, predsednika veća, dr Gligorija Spasojevića i mr Sretka Jankovića, članova veća, sa savetnikom Milom Ristić, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA, zbog kriv ...

 8. Kž I 566/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 566/05 / Datum: 06.07.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Slobodana Rašića i mr Sretka Jankovića, članova veća, sa savetnikom Zvezdanom Govedaricom-Carić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu proti ...

 9. Kž II 1092/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž II / Br. predmeta: 1092/06 / Datum: 27.06.2006.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Slobodana Rašića i dr Gligorija Spasojevića, članova veća, sa savetnikom Natašom Banjac, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog AA, zbog krivičnog ...

 10. Kž I 456/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 456/06 / Datum: 22.06.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Slobodana Rašića i mr Sretka Jankovića, članova veća, sa savetnikom Aleksandrom Simić, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih ...

Pages