Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 12634 rezultata)
 1. Przz 24/10- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; saobraćajni prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 24/10 / Datum: 18.11.2011.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Vlaste Jovanović, članova veća, sa savetnikom Gordanom Bogdanović, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republič ...

 2. Przz 28/2012- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 28/2012 / Datum: 23.11.2012.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom suda Rajkom Milijaš, zapisničarem, rešavajući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog ja ...

 3. Przz 3/12- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; prekršaji- saobraćaj

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 3/12 / Datum: 18.05.2012.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Vesne Popović, članova veća, sa savetnikom Gordanom Bogdanović, zapisničarem, rešavajući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog ...

 4. Przz 31/2012- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; saobraćajni prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 31/2012 / Datum: 23.11.2012.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, zapisničarem, rešavajući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javn ...

 5. Przz 37/2012- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 37/2012 / Datum: 23.11.2012.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog ...

 6. Przz 39/11- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; carinski prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 39/11 / Datum: 02.12.2011.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom Gordanom Bogdanović, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republ ...

 7. Przz 44/2012- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; carinski prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 44/2012 / Datum: 10.01.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vere Pešić i Olge Đuričić, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog ...

 8. Przz 48/2012- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 48/2012 / Datum: 10.01.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vere Pešić i Olge Đuričić, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tuži ...

 9. Przz 5/12- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; carinski prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 5/12 / Datum: 18.05.2012.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Vesne Popović, članova veća, sa savetnikom suda Gordanom Bogdanović, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republ ...

 10. Przz 51/2012- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; prekršaji (po odredbama Zakona o oružju i municiji)

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 51/2012 / Datum: 10.01.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vere Pešić i Olge Đuričić, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javn ...

Pages