Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 19366 rezultata)
 1. Kzz 66/11 povrede krivičnog zakona; krivična dela iz sporednog krivičnog zakonodavstva

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 66/11 / Datum: 13.10.2011.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapi ...

 2. Kzz 70/2013 povrede krivičnog zakona; amnestija

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 70/2013 / Datum: 05.09.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević- Tomić i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Tatjanom Mile ...

 3. Kzz 71/11 bitne povrede odredaba krivičnog postupka; radnje dokazivanja; glavni pretres

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 71/11 / Datum: 02.11.2011.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao za ...

 4. Kzz 72/11 povrede krivičnog zakona; razbojništvo

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 72/11 / Datum: 02.11.2011.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao za ...

 5. Kzz 74/2013 bitne povrede odredaba krivičnog postupka; žalba na presudu prvostepenog suda; postupak po žalbi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 74/2013 / Datum: 21.08.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Bate Cvetkovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom, ka ...

 6. Kzz 77/11 bitne povrede odredaba krivičnog postupka; tužilac

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 77/11 / Datum: 23.11.2011.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao zap ...

 7. Kzz 79/11 međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima; rokovi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 79/11 / Datum: 23.11.2011.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao za ...

 8. Kzz 8/2013 bitne povrede odredaba krivičnog postupka; odluke drugostepenog suda po žalbi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 8/2013 / Datum: 13.02.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Dragiše Đorđevića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, ka ...

 9. Kzz 80/2013 povrede krivičnog zakona; amnestija

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 80/2013 / Datum: 13.08.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Gorana Čavline i Ljubice Knežević-Tomašev, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivič ...

 10. Kzz 81/11 bitne povrede odredaba krivičnog postupka; žalba na presudu prvostepenog suda

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 81/11 / Datum: 16.11.2011.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević- Tomašev i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao zap ...

Pages