Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 566 rezultata)
 1. Us 21/2020 3.20 sukob nadležnosti; 3.20.2 upravno pravo

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 21/2020 / Datum: 13.03.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Prekršajnog suda u Beogradu ...

 2. Uzp 250/2019 4.1.2.7.1. Zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.3. Tužbe zbog nedonošenja rešenja

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 250/2019 / Datum: 28.02.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,..., k ...

 3. Przz 3/2020 2.5.29. Zahtev za zaštitu zakonitosti; 2.5.15. Troškovi prekršajnog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 3/2020 / Datum: 27.02.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Veska Krstajića, Radoslava Petrovića i Radmile Dragičević-Dičić, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničare ...

 4. Przz 25/2019 2.5.29.1 zahtev za zaštitu zakonitosti; 2.5.3 odgovornost za prekršaj

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 25/2019 / Datum: 27.02.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Veska Krstajića, Radoslava Petrovića i Radmile Dragičević-Dičić, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničare ...

 5. Przz 2/2020 2.5.29.1 zahtev za zaštitu zakonitosti; 4.3.2 finansije

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 2/2020 / Datum: 27.02.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Veska Krstajića, Radoslava Petrovića i Radmile Dragičević-Dičić, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisniča ...

 6. Uzp 401/2019 4 1 2 7 1 zahtev za preispitianje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 401/2019 / Datum: 07.02.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA, advokata iz..., z ...

 7. Už 1/2020 4.1.1.11 žalbe- redovna pravna sredstva

  Upravna materija / Upisnici: Už / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 07.02.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, rešavajući o žalbi AA iz...,....../..., izjavljenoj na ...

 8. Uzp1 19/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.1.2 upravni akt

  Upravna materija / Upisnici: Uzp1 / Br. predmeta: 19/2019 / Datum: 07.02.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz …, ulica … br. ...

 9. Uzp 389/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.1.1 vraćanje verskim zajednicama

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 389/2019 / Datum: 07.02.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Agencije za restitu ...

 10. Uzp 351/2019 4.1.2.7.1. zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.4. registracija privrednih subjekata

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 351/2019 / Datum: 30.01.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Ministarstva pr ...

Pages