Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 566 rezultata)
 1. Uzp 359/2019 4.1.2.17.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.4 registracija privrednih subjekata

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 359/2019 / Datum: 24.01.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu ''AA& ...

 2. Uzp 387/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitianje sudske odluke; 4.2.6 zaštita konkurencije

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 387/2019 / Datum: 24.01.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA, koga zast ...

 3. Uzp 375/2019 4.1.2.7.1. zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.5.2. spor pune jurisdikcije

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 375/2019 / Datum: 17.01.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Vesne Subić, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Privrednog društva AA,..., ...

 4. Uzp 385/2019 4.1.2.7.1. zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 385/2019 / Datum: 20.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu Ministarstva unutrašnjih poslova Repu ...

 5. Uzp 156/2019 4.1.2.7.1. zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.6. nadležnost sudova

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 156/2019 / Datum: 20.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Skupštine opštine Ljubov ...

 6. Uzp 392/2018 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.1.3.1 tužilac

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 392/2018 / Datum: 20.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu ''SUNOKO' ...

 7. Us 11/2019 3.20.2 sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 11/2019 / Datum: 13.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u ...

 8. Uzp 198/2019 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 198/2019 / Datum: 13.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Vesne Subić, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA,..., koju zastupa punomo ...

 9. Uzp 349/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 349/2019 / Datum: 13.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Vesne Subić, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu predsednika Demokratske par ...

 10. Uzp 345/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.4 javne rasprave po tužbi

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 345/2019 / Datum: 05.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom suda Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Komore medicinsk ...

Pages