Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 19366 rezultata)
 1. Kzz 97/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 97/2013 / Datum: 19.09.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević- Tomić i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisnič ...

 2. Kzz 99/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 99/2013 / Datum: 12.09.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević- Tomić i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, zapisničarem, ...

 3. Kzz OK 1/2013); bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz čl. 438 st

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 1/2013 / Datum: 13.03.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Dragana Jocića, Zorana Tatalovića i Janka Lazarevića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao za ...

 4. Kzz OK 12/2012); bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz čl. 438 st. 1 tač.7 i 8

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 12/2012 / Datum: 21.02.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Anđelke Stanković, predsednika veća, Janka Lazarevića, Dragomira Milojevića, Gorana Čavline i Dragana Jocića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predme ...

 5. Kzz OK 12/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 12/2013 / Datum: 17.09.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Maje Kovačević-Tomić, Veska Krstajića, Anđelke Stanković i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Tatjanom Milenković, kao zapisničare ...

 6. Kzz OK 13/2013 organizovani kriminal; zahtev za zaštitu zakonitosti iz čl. 485 st. 4 ZKP (Sl. glasnik RS, br

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 13/2013 / Datum: 04.09.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Zorana Tatalovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapi ...

 7. Kzz OK 14/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 14/2013 / Datum: 12.09.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Tatjanom Milen ...

 8. Kzz OK 16/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 16/2013 / Datum: 17.09.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Maje Kovačević-Tomić, Veska Krstajića, Anđelke Stanković i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Tatjanom Milenković, kao zapisničare ...

 9. Kzz 2/2013 organizovani kriminal; zahtev za zaštitu zakonitosti iz čl. 485 st. 4 ZKP (Sl.glasnik RS br

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 2/13 / Datum: 10.04.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u kr ...

 10. Kzz OK 5/2013 organizovani kriminal; zahtev za zaštitu zakonitosti iz čl. 485 st. 1 tačka 3 i st. 4 ZKP (Sl.glasnik RS br

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 5/2013 / Datum: 17.04.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Gligorijevića, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Bate Cvetkovića i Dragiše Đorđevića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u ...

Pages