Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 12634 rezultata)
 1. R1 358/12- svojstvo preduzetnika i lex nationalis

  Građanska materija / Upisnici: R1 / Br. predmeta: 358/12 / Datum: 23.08.2012.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Ljubice Milutinović i Stojana Jokića, članova veća, u parnici tužioca M.B., iz Š., Republika Crna Gora, kao vlasnika SZR K. iz B., čiji je punomoćnik S.N., advokat ...

 2. Rev 10/12- obligaciono pravo- zastarelost (povremenih potraživanja)- građansko procesno pravo- (izuzetna) dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 10/12 / Datum: 23.01.2012.

  U IME NARODA                           Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Mihaila Rulića i Mirjane Đerasimović, članova veća, u sporu po tužbi tužilaca R.G, S.G. i V.G, svi iz N.S, koje zastupa punomoćn ...

 3. Rev 1036/11- odgovornost za štetu zbog nepravilnog i nazakonitog rada preduzeća, drugih pravnih lica i državnih organa; zabrana diskriminacije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1036/11 / Datum: 27.10.2011.

  U IME NARODA                           Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Mihaila Rulića i Jelene Borovac, članova veća, u sporu po tužbi tužioca R.I. iz M., koga zastupa punomoćnik G.M., advokat iz Z., ...

 4. Rev 1060/11- građansko procesno pravo- odlučivanje o reviziji- (izuzetna) dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1060/11 / Datum: 27.12.2011.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Milomira Nikolića i Lidije Đukić, članova veća, u parnici tužilaca B.S, Đ.S. i mal. B.S, koju zastupa majka B.S, čiji je zajednički punomoćnik J.Đ, advokat iz N.S, prot ...

 5. Rev 1130/11- obligaciono pravo-zastarelost (povremenih potraživanja)- građansko procesno pravo- (izuzetna) dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1130/11 / Datum: 23.11.2011.

  U IME NARODA                         Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vlaste Jovanović, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Predraga Trifunovića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca S.M. iz B.P, čiji je punomoćnik A.M, advokat iz ...

 6. Rev 1135/11- obligaciono pravo- zastarelost potraživanja- građansko procesno pravo- (izuzetna) dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1135/11 / Datum: 17.01.2012.

  U IME NARODA                          Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Vide Petrović-Škero i Mihaila Rulića, članova veća, u parnici tužioca T.L. iz P, čiji je punomoćnik A.J, advokat iz N.S, proti ...

 7. Rev 1168/11- obligaciono pravo- zastarelost potraživanja- građansko procesno pravo- (izuzetna) dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1168/11 / Datum: 16.11.2011.

  U IME NARODA                           Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Mihaila Rulića i Jelene Borovac, članova veća, u sporu po tužbi tužioca  Ž.S.iz K, koga zastupa punomoćnik A.J, advokat iz N.S, ...

 8. Rev 1182/11- obligaciono pravo- zastarelost (povremenih potraživanja)- građansko procesno pravo- (izuzetna) dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1182/11 / Datum: 18.01.2012.

  U IME NARODA               Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Vesne Popović, predsednika veća, Lidije Đukić i Milomira Nikolića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca D.M. iz Bečeja, čiji je punomoćnik Ana Jakab, advokat iz Novog Sada, ...

 9. Rev 1183/10- medijsko pravo, blagovremenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1183/10 / Datum: 11.05.2010.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Sonje Brkić i Milomira Nikolića, članova veća, u parnici tužioca Ž.L. iz M., čiji je punomoćnik N.M., advokat iz M., protiv tuženih NIP Kompanija N. a.d. B., Đ.B., ...

 10. Rev 1245/11- naknada nematerijalne štete zbog povrede prava na pravično suđenje

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1245/11 / Datum: 27.09.2012.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Mirjane Đerasimović i Jelene Borovac, članova veća, u sporu po tužbi tužioca R.I. mlađeg iz M., koga zastupaju punomoćnici R.I. stariji iz M. i O.N., advokat iz Z., a u ...

Pages