Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 4926 rezultata)
 1. Kzz 1205/2019 nedozvoljeni dokazi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1205/2019 / Datum: 21.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu ...

 2. Kzz 1216/2019 obavezna odbrana

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1216/2019 / Datum: 21.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu ...

 3. Kzz 1204/2019 troškovi krivičnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1204/2019 / Datum: 21.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom p ...

 4. Kzz 1225/2019 troškovi krivičnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1225/2019 / Datum: 21.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom p ...

 5. Kzz RZ 4/2019 ratni zločin; okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje

  Krivična materija / Upisnici: Kzz RZ / Br. predmeta: 4/2019 / Datum: 20.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Jasmine Vasović i Radmile Dragičević Dičić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapi ...

 6. Kzz 1212/2019 krivično delo razbojništvo; pogrešna primena zakona

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1212/2019 / Datum: 20.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Miroljuba Tomića i Radmile Dragičević-Dičić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao z ...

 7. Kzz 1199/2019 nezakoniti dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1199/2019 / Datum: 20.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Jasmine Vasović i Radmile Dragičević Dičić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapi ...

 8. Kzz 1201/2019 krivično delo iz čl. 322 st. 3 kz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1201/2019 / Datum: 20.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Jasmine Vasović i Radmile Dragičević-Dičić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao za ...

 9. Kzz 1158/2019 poreska utaja; čl. 229 KZ

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1158/2019 / Datum: 20.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Jasmine Vasović i Radmile Dragičević Dičić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao ...

 10. Kzz 1174/2019 usvaja se; utvrđuje povreda 439 tač. 2) ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1174/2019 / Datum: 19.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Sonje Pavlović, Dragana Aćimovića i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Andreom Jakovljevi ...

Pages