Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 514 rezultata)
 1. Uzp 369/2018 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 369/2018 / Datum: 27.12.2018.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Biljane Dragojević i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz...,..., koju zastupa ...

 2. Uzp 383/2018 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 383/2018 / Datum: 27.12.2018.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Biljane Dragojević i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz...,..., koga zastupa ...

 3. Uzp 391/2018 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 391/2018 / Datum: 27.12.2018.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Biljane Dragojević i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz sela...,..., koju zas ...

 4. Uzp 403/2018 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 403/2018 / Datum: 27.12.2018.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz..., ulica..., koga zastu ...

 5. Przz 50/2018 zahtev za zaštitu zakonitosti; zastarelost

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 50/2018 / Datum: 24.12.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakon ...

 6. Uzp 354/2018 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 354/2018 / Datum: 20.12.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biljane Dragojević, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., koga zastu ...

 7. Uzp 378/2018 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 378/2018 / Datum: 20.12.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biljane Dragojević, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu Ministarstva pravde ...

 8. Uzp 379/2018 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 379/2018 / Datum: 20.12.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biljane Dragojević, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Sekretarijata za soc ...

 9. Uzp 350/2018 zahtev za preispitivanje; obaveznost presude

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 350/2018 / Datum: 13.12.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biljane Dragojević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,..., i BB iz ...

 10. Uzp 352/2018 zahtev za preispitivanje sudkse odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 352/2018 / Datum: 13.12.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biljane Dragojević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,..., koga za ...

Pages