Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 566 rezultata)
 1. Uzp 363/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.1.2 vraćanje imovine fizičkim licima

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 363/2019 / Datum: 05.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Agencije za restituci ...

 2. Uzp 240/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 240/2019 / Datum: 05.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Skupštine Gradske opš ...

 3. Przz 20/2019 2.5.29.1 zahtev za zaštitu zakonitosti; 2.5.10 izuzeće

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 20/2019 / Datum: 27.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Radmile Dragičević Dičić, Miroljuba Tomića i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem ...

 4. Przz 15/2019 2.5.29.1. zahtev za zaštitu zakonitosti; 2.5.8.2. pravo na odbranu; 2.5.8.4. zabrana preinačenja na gore

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 15/2019 / Datum: 27.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Radmile Dragičević Dičić, Miroljuba Tomića i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem ...

 5. Przz 12/2019 2.5.29.1 Zahtev za zaštitu zakonitosti; 4.3 ostali prekršaji; 2.5.11.2. branilac okrivljenog

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 12/2019 / Datum: 27.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Radmile Dragičević Dičić, Miroljuba Tomića i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem ...

 6. Przz 17/2019 2.5.29.1 zahtev za zaštitu zakonitosti; 2.5.1 osnovne odredbe

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 17/2019 / Datum: 27.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Radmile Dragičević Dičić, Miroljuba Tomića i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem ...

 7. Uzp 270/2019 4.2.7 zaštita prava stečajnih upravnika

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 270/2019 / Datum: 22.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., podne ...

 8. Uzp 291/2019 4.1.2.7.1 ponavljanje upravnog sudskog postupka; 4.1.2.4 javna rasprava po tužbi

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 291/2019 / Datum: 15.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., ulica... broj. ...

 9. Uzp 186/2019 4.1.2.2.1 razlozi za odbacivanje; 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 186/2019 / Datum: 08.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Slađane Nakić Momirović i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., podnet ...

 10. Uzp1 14/2019 4 1 2 7 1 zahtev za preispitivanje sudske odluke 4 1 1 3 stranka i njeno zastupanje

  Upravna materija / Upisnici: Uzp1 / Br. predmeta: 14/2019 / Datum: 08.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući povodom odluke Ustavnog s ...

Pages