Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 19366 rezultata)
 1. Kzz OK 8/2013 organizovani kriminal; zahtev za zaštitu zakonitosti iz člana 485 stav 4 ZKP (Sl

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 8/2013 / Datum: 10.06.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Anđelke Stanković, Gorana Čavline i Radmile Dragičević-Dičić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao zapisničarem, ...

 2. Kzz OK 9/2012)

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 9/2012 / Datum: 02.10.2012.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, k ...

 3. Kzz RZ 2/2013 ratni zločin; zahtev za zaštitu zakonitosti iz čl. 485 st. 4 ZKP (Sl.glasnik RS br

  Krivična materija / Upisnici: Kzz RZ / Br. predmeta: 2/2013 / Datum: 03.04.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nate Mesarović, Anđelke Stanković, Gorana Čavline i Dragiše Đorđevića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao zapisničarem, u krivič ...

 4. Prev 211/2013 ponavljanje pravnosnažno završenog postupka, član 422 stav 1 tačka 2 ZPP

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 211/2013 / Datum: 31.10.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Mirjane Đerasimović i Jelene Borovac, članova veća, u privrednom sporu po tužbi tužioca G.p. MR G., B., koga je zastupao kao punomoćnik M.B., advokat iz K.1, a pravni ...

 5. Przp 32/2013 zahtev za vanredno preispitivanje pravnosnažne presude;carinski prekršaj

  Upravna materija / Upisnici: Przp / Br. predmeta: 32/2013 / Datum: 26.12.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Dragana Skoka, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući po zahtevu okrivljenog R.B. iz V.B., za vanredno preispitivanje prav ...

 6. Przz 32/2013 odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; saobraćajni prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 32/2013 / Datum: 14.11.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog ...

 7. Przz 33/2013 odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; rok za podnošenje zahteva

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 33/2013 / Datum: 14.11.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog t ...

 8. Przz 36/2013 odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; saobraćajni prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 36/2013 / Datum: 14.11.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog ...

 9. Przz 37/2013 odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; carinski prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 37/2013 / Datum: 14.11.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog t ...

 10. Przz 38/2013 odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; saobraćajni prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 38/2013 / Datum: 14.11.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog t ...

Pages