Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 566 rezultata)
 1. Uzp 331/2019 4.2.4. registracija privrednih subjekata

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 331/2019 / Datum: 31.10.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Ministarstva privrede ...

 2. Uzp 163/2019 4.1.2.5 Presuda

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 163/2019 / Datum: 31.10.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Proizvodno- prometnog ...

 3. Us 1/2019 sukobi nadležnosti- upravno pravo

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 1/2019 / Datum: 24.10.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u ...

 4. Uzp 202/2019 4.1.2.7.1. zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 202/2019 / Datum: 17.10.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,..../. ...

 5. Uzp 293/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 293/2019 / Datum: 17.10.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,...... ...

 6. Uzp 330/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 330/2019 / Datum: 17.10.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Republičke komisije za zašti ...

 7. Uzp1 8/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.3 vojne službe, izveštaj vojnih lica

  Upravna materija / Upisnici: Uzp1 / Br. predmeta: 8/2019 / Datum: 03.10.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući povodom odluke Ustavnog suda Už ...

 8. Przz 11/2019 2.5.29.1 zahtev za zaštitu zakonitosti; 2.5.1 osnovne odredbe

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 11/2019 / Datum: 26.09.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Veska Krstajića, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujuć ...

 9. Przz 9/2019 2.5.2.9.1 Zahtev za zaštitu zakonitosti; 2.5.1. Osnovne odredbe

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 9/2019 / Datum: 26.09.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula, Veska Krstajića, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujuć ...

 10. Uzp 281/2019 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje; 4.2.10 pravo na osnovu penzijsko invalidskog osiguranja; 4.1.2.05.2 spor pune jurisprudikcije

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 281/2019 / Datum: 23.09.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Republičkog fonda za pen ...

Pages