Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 484 rezultata)
 1. Uzp 199/2018 vraćanje imovine

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 199/2018 / Datum: 28.06.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu Agencije za resti ...

 2. Uzp 98/2018 vraćanje imovine

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 98/2018 / Datum: 21.06.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevima za preispitivanj ...

 3. Uzp 148/2018 razrešenje direktora ustanove

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 148/2018 / Datum: 14.06.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Jasminke Stanojević, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu Ministarstva za rad, z ...

 4. Uzp1 6/2018 vraćanje imovine

  Upravna materija / Upisnici: Uzp1 / Br. predmeta: 6/2018 / Datum: 14.06.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović-Andrić i Jasminke Stanojević, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA, BB, VV, GG, DD, ĐĐ ...

 5. Uzp 158/2018 javni izvršitelji

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 158/2018 / Datum: 07.06.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu AA iz..., ulica..., koga za ...

 6. Przz 7/2018 prekršaj- carina

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 7/2018 / Datum: 30.05.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Milomira Nikolića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonitosti ...

 7. Us 5/2018 sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 5/2018 / Datum: 14.05.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Osnovnog suda u Nišu i Upravnog s ...

 8. Us 6/2018 sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 6/2018 / Datum: 14.05.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Osnovnog suda u Nišu i Upravnog s ...

 9. Us 2/2018 sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 2/2018 / Datum: 22.03.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Višeg suda u Novom Sadu i Minista ...

 10. Us 4/2018 sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 4/2018 / Datum: 22.03.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u Beog ...

Pages