Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 513 rezultata)
 1. Uzp 381/2018 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 381/2018 / Datum: 13.12.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović- Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biljane Dragojević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Ministarstva pravde ...

 2. Us 13/2018 sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 13/2018 / Datum: 15.11.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Osnovnog suda u Novom Pazaru i Up ...

 3. Us 14/2018 sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 14/2018 / Datum: 15.11.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući po zahtevu za rešavanje sukoba nadležnosti koji je podneo ...

 4. Przz 23/2018 prekršaj- obustava

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 23/2018 / Datum: 31.10.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Zvezdane Lutovac, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonitosti R ...

 5. Uzp 313/2018 registracija privrednih subjekata

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 313/2018 / Datum: 25.10.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Preduzeća za trgovinu i u ...

 6. Uzp1 12/2018 vraćanje imovine

  Upravna materija / Upisnici: Uzp1 / Br. predmeta: 12/2018 / Datum: 26.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu Agencije za restituciju Re ...

 7. Uzp 189/2018 ponavljanje upravnog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 189/2018 / Datum: 26.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branka Stanića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu za preispitivanje sudske o ...

 8. Uzp 191/2018 prestanak radnog odnosa- policija

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 191/2018 / Datum: 20.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Zvezdane Lutovac, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., ulica..., koga z ...

 9. Przz 13/2018 prekršaj- troškovi

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 13/2018 / Datum: 12.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislave Apostolović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonito ...

 10. Przz 15/2018 prekršaj- troškovi

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 15/2018 / Datum: 12.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislave Apostolović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonito ...

Pages