Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 19366 rezultata)
 1. Przz 41/2013 odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti (uvažavanje zahteva); saobraćajni prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 41/2013 / Datum: 14.11.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog ...

 2. Rev 1170/2013 naknada štete zbog neusklađivanja penzija

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1170/2013 / Datum: 31.10.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Vide Petrović-Škero i Ljubice Milutinović, članova veća, u parnici tužioca N.P. iz N.S., koga zastupa Ž.O., advokat iz N.S., protiv tuženog Republičkog fonda za pen ...

 3. Rev2 393/2013 naknada štete zbog neustavne odredbe- uvećanje plate

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 393/2013 / Datum: 26.09.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Vide Petrović-Škero i Ljubice Milutinović, članova veća, u parnici tužioca M.P. iz S.M., protiv tužene Republike Srbije – Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje k ...

 4. Us 1/2014 sukob nadležnosti; spor koji proističe iz radnih odnosa

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 1/2014 / Datum: 03.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Olge Đuričić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u No ...

 5. Us 3/2014 sukob nadležnosti; spor koji proističe iz radnih odnosa

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 3/2014 / Datum: 03.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Olge Đuričić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Osnovnog suda u Kruševcu i Upra ...

 6. Us 45/2013 sukob nadležnosti; naknada štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 45/2013 / Datum: 03.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Olge Đuričić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Opštinskog suda ...

 7. Us 50/2013 sukob nadležnosti; radno-pravni spor

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 50/2013 / Datum: 03.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Olge Đuričić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Osnovnog suda u ...

 8. Us 51/2013 sukob nadležnosti; sporovi povodom izbora i razrešenja organa pravnih lica

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 51/2013 / Datum: 03.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Olge Đuričić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u So ...

 9. Uzp 103/2013 presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke (odbijanje zaheva); Republička agencija za elektronske komunikacije RS

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 103/2013 / Datum: 29.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Dragana Skoka i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu D.z.t. V. doo iz B., koga zastupa advokat ...

 10. Uzp 192/12 presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke (uvažavanje zahteva); Republička agencija za telekomunikacije-zabrana rada radio stanice

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 192/12 / Datum: 28.02.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vere Pešić i Olge Đuričić, članova veća, sa savetnikom Gordanom Bogdanović, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu P.z.s.t. P. LTD doo B., podnetom pre ...

Pages