Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 514 rezultata)
 1. Przz 15/2018 prekršaj- troškovi

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 15/2018 / Datum: 12.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislave Apostolović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonito ...

 2. Przz 17/2018 prekršaj- troškovi

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 17/2018 / Datum: 12.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislave Apostolović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonito ...

 3. Przz 19/2018 zahtev za zaštitu zakonitosti

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 19/2018 / Datum: 12.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislave Apostolović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonit ...

 4. Przz 20/2018 zahtev za zaštitu zakonitosti

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 20/2018 / Datum: 12.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Branislave Apostolović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonito ...

 5. Uzp 235/2018 vraćanje imovine crkvama

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 235/2018 / Datum: 06.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Ljubice Milutinović, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevima za preispitivanje sud ...

 6. Uzp 300/2018 ponavljanje sudskog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 300/2018 / Datum: 06.09.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Ljubice Milutinović, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući po tužbi Privrednog društva za proizvodnju i t ...

 7. Uzp 496/2017 ponavljanje sudskog spora

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 496/2017 / Datum: 06.09.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Ljubice Milutinović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., podnetom pre ...

 8. Us 11/2018 sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 11/2018 / Datum: 04.09.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Trećeg osnovnog s ...

 9. Uzp 30/2018 ponavljanje upravnog spora

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 30/2018 / Datum: 30.08.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., podnetom preko ...

 10. Uzp 217/2018 ponavljanje upravnog spora

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 217/2018 / Datum: 30.08.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., podnetom preko ...

Pages