Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 361 rezultata)
 1. Kž I 567/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 567/06 / Datum: 05.04.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Miroslava Cvetkovića, Dragana Jocića i Zorana Tatalovića, članova veća, i savetnika Vrhovnog suda Dragane Lužnjani ...

 2. Kž I 708/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 708/05 / Datum: 03.04.2006.

  U IME NARODA     Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Miroslava Cvetkovića, Dragana Jocića i Zorana Tatalovića, članova veća, sa savetnikom Draganom Lužnjanin, kao za ...

 3. Kž I 283/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 283/06 / Datum: 27.03.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Milene Inić-Drecun, Gorana Čavline, Bate Cvetkovića i Veroljuba Cvetkovića, članova veća i savetnika Gordane Burlić, zapisničara, u krivičnom ...

 4. Kzz 16/06

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 16/06 / Datum: 27.03.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Miroslava Cvetkovića, Dragana Jocića i Zorana Tatalovića, članova veća, savetnika Mirjane Puzović, zapisničara, u ...

 5. Kzz 29/06

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 29/06 / Datum: 27.03.2006.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Milene Inić-Drecun, Gorana Čavline, Bate Cvetkovića i Veroljuba Cvetkovića, članova veća i savetnika Gordane Burlić, zapisničara, u krivičnom pr ...

 6. Kž I 541/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 541/05 / Datum: 23.03.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nikole Latinovića, predsednika veća, Zorana Savića, Miodraga Vićentijevića, Veroljuba Cvetkovića i Bate Cvetkovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda Dragicom Gajić, zapi ...

 7. Kž I 841/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 841/05 / Datum: 23.03.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Gazivode, Sonje Manojlović, Dragana Aćimovića i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Milom Bandukom, kao zapisničara, u kri ...

 8. Kž I 2431/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 2431/05 / Datum: 22.03.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Miroslava Cvetkovića, Dragana Jocića i Zorana Tatalovića, članova veća i savetnika Dragane Jevrić kao zapisničara, ...

 9. Kž I 664/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 664/05 / Datum: 22.03.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Miroslava Cvetkovića, Dragana Jocića i Zorana Tatalovića, članova veća i savetnika Dragane Jevrić, kao zapisničara ...

 10. Kzz 10/06

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 10/06 / Datum: 16.03.2006.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Rašića, predsednika veća, Nevenke Važić, dr Gligorija Spasojevića, mr Sretka Jankovića i Bate Cvetkovića, članova veća, sa savetnikom Milom Ristić, zapisničarem, u krivič ...

Pages