Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 361 rezultata)
 1. Kž I 395/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 395/05 / Datum: 14.03.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Rašića, predsednika veća, Nevenke Važić, dr Gligorija Spasojevića, mr Sretka Jankovića i Bate Cvetkovića, članova veća, sa savetnikom Milom Ristić, zapisničarem, u kriv ...

 2. Kž I 725/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 725/05 / Datum: 14.03.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Rašića, predsednika veća, dr Gligorija Spasojevića, mr Sretka Jankovića, Janka Lazarevića i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Milom Ristić, zapisničarem, u kr ...

 3. Kž I 113/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 113/06 / Datum: 13.03.2006.

    U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Miroslava Cvetkovića, Dragana Jocića i Zorana Tatalovića, članova veća i savetnika Vrhovnog suda, Gordane Maravi ...

 4. Kž III 12/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž III / Br. predmeta: 12/05 / Datum: 10.03.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, kao sud trećeg stepena, u veću sastavljenom od sudija Janka Lazarevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Sonje Manojlović, Milene Inić – Drecun, Bate Cvetkovića, Miroslava Cvetkovića i Nikole Mićunovi ...

 5. Kž I 1397/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 1397/05 / Datum: 09.03.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Gazivode, predsednika veća, Sonje Manojlović i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Svjetlanom Nikolić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu optuženog AA, z ...

 6. Kž I 2012/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 2012/05 / Datum: 02.03.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Gazivode, Sonje Manojlović, Dragana Aćimovića i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Snežanom Medenicom, zapisničarem, u kr ...

 7. Kž I 756/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 756/05 / Datum: 02.03.2006.

  U IME NARODA     Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Gazivode, Sonje Manojlović, Dragana Aćimovića i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Snežanom Medenicom, zapisničarem, u ...

 8. Kž I 204/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 204/06 / Datum: 28.02.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Rašića, predsednika veća, Nevenke Važić, dr Gligorija Spasojevića, mr Sretka Jankovića i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Natašom Banjac, kao zapisničarem, u ...

 9. Kž I 252/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 252/06 / Datum: 27.02.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Miroslava Cvetkovića, Dragana Jocića i Zorana Tatalovića, članova veća, savetnika Mirjane Puzović, zapisničara, u ...

 10. Kž I 884/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 884/05 / Datum: 27.02.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Miroslava Cvetkovića, Dragana Jocića i Zorana Tatalovića, članova veća, savetnika Mirjane Puzović, zapisničara, u ...

Pages