Spisak sudija Vrhovnog kasacionog suda

 1. Milojević Dragomir, v.f. predsednika Suda
 2. Apostolović Branislava
 3. Aćimović Dragan
 4. Bojanić Kerkez Jelica
 5. Borovac Jelena
 6. Bosiljković Branislav
 7. Važić Nevenka
 8. Vasović Jasmina
 9. Vujičić Božidar
 10. Govedarica Marina
 11. Delibašić Zorana
 12. Dragičević-Dičić Radmila
 13. Dragojević Biljana
 14. Đukić Lidija                      
 15. Živanović Biserka
 16. Zarić Spomenka   
 17. Jocić Dragan (predsednik Apelacionog suda u Nišu)
 18. Kovačević-Tomić Maja        
 19. Krstajić Vesko                    
 20. Lutovac Zvezdana             
 21. Manojlović-Andrić Katarina
 22. Milenković Duško (predsednik Apelacionog suda u Beogradu)
 23. Milutinović Ljubica, zamenik predsednika Suda
 24. Nakić-Momirović Slađana       
 25. Pavlović Sonja                  
 26. Peković Novica (predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu)
 27. Petrović Radoslav, zamenik predsednika Suda
 28. Popović Vesna                   
 29. Sinanović Biljana              
 30. Slijepčević Dragiša                      
 31. Stanić Branko                   
 32. Stanojević Jasminka 
 33. Stepanović Aleksandar (predsednik Višeg suda u Beogradu)
 34. Strajina Dobrila
 35. Subić Vesna                       
 36. Tatalović Zoran          
 37. Tomić Miroljub       
 38. Trifunović Predrag         
 39. Cvetković Bata
 40. Cvetković Milunka
 41. Džakulka Gordana (sudija Upravnog suda upućena u Vrhovni kasacioni sud)