Spisak sudija Vrhovnog kasacionog suda

 1. Milojević Dragomir, predsednik Suda
 2. Ajnšpiler-Popović Gordana
 3. Apostolović Branislava
 4. Aćimović Dragan
 5. Bojanić Kerkez Jelica
 6. Borovac Jelena
 7. Bosiljković Branislav
 8. Važić Nevenka
 9. Vasović Jasmina
 10. Vujičić Božidar
 11. Govedarica Marina
 12. Delibašić Zorana
 13. Dragičević-Dičić Radmila
 14. Dragojević Biljana
 15. Đukić Lidija                      
 16. Živanović Biserka
 17. Zarić Spomenka   
 18. Jocić Dragan (predsednik Apelacionog suda u Nišu)
 19. Kovačević-Tomić Maja        
 20. Krstajić Vesko                    
 21. Lutovac Zvezdana             
 22. Manojlović-Andrić Katarina
 23. Milenković Duško (predsednik Apelacionog suda u Beogradu)
 24. Milutinović Ljubica, zamenik predsednika Suda
 25. Nakić-Momirović Slađana       
 26. Pavlović Sonja                  
 27. Peković Novica (predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu)
 28. Petrović Radoslav, zamenik predsednika Suda
 29. Popović Vesna                   
 30. Sinanović Biljana              
 31. Slijepčević Dragiša                      
 32. Stanić Branko                   
 33. Stanojević Jasminka 
 34. Stepanović Aleksandar (v.f. predsednika Višeg suda u Beogradu)
 35. Strajina Dobrila
 36. Subić Vesna                       
 37. Tatalović Zoran          
 38. Tomić Miroljub       
 39. Trifunović Predrag         
 40. Cvetković Bata
 41. Cvetković Milunka