Sudijski seminar Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu

Tradicionalni sudijski seminar povodom otvaranja sudske godine Evropskog suda za ljudska prava, održan je 26. januara 2018. godine u Strazburu, na temu „Autoritet pravosuđa“.

Na Godišnjoj ceremoniji početka rada Evropskog suda za ljudska prava obratili su se predsednik Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu Guido Raimondi i predsednik Evropskog suda pravde u Luksemburgu Koen Lenaerts.

Vrhovni kasacioni sud predstavljala je sudija Radmila Dragičević Dičić, koja je izlagala na temu „Komunikacione strategije u vezi sa održavanjem autoriteta suda i otvaranju suda prema javnosti“.

Seminaru su prisustvovali predsednici i sudije ustavnih i vrhovnih sudova zemalja članica Saveta Evrope.

Opening of the Judicial Year 2018