Svodna konferencija „Izazovi u primeni ZIO“

Svodna konferencija „Izazovi u primeni ZIO“, održana je 24. novembra 2017. godine u Beogradu, u cilju doprinosa efektivnoj i ujednačenoj primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju, nakon pet održanih okruglih stolova u toku 2017. godine.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević obratio se u uvodnom delu konferencije.

Na konferenciji je predstavljena publikacija koja sadrži usvojena pravna shvatanja i zaključke Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda i referate sudija Vrhovnog kasacionog i Privrednog apelacionog suda u vezi sa spornim pravnim pitanjima nastalim u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Eksperati Saveta Evrope i Svetske banke, predstavili su sistem presuda Evropskog suda za ljudska prava o izvršnom postupku i iskustva iz zemalja regiona Centralne i Istočne Evrope u vezi sa postupanjem u izvršenju u komunalnim predmetima.

Konferenciji su prisustvovale sudije osnovnih, viših, privrednih, apelacionih i Privrednog apelacionog suda koje postupaju u izvršnoj materiji, predstavnici Komore javnih izvršitelja i predstavnici međunarodnih organizacija.

Konfernciju je organizovao Vrhovni kasacioni sud u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, projektom “Unapređenje efikasnosti pravosuđa”, koji se finansira iz fondova EU, projektima USAID-a “Vladavina prava” i “Podrška poslovnoj zajednici”, projektom “Podrška sektoru pravosuđa u Srbiji”, koji finansira Multidonatorski poverenički fond (MDTF).