Vesko Krstajić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vesko Krstajić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Vesko Krstajić, od oca Momčila, rođen je 1956. godine u Studenci, opštini Žabljak. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1979. godine a pravosudni ispit položio 1983. godine.

Stručnu karijeru započeo je 1979. godine u gimnaziji „Žarko Zrenjanin“ u Titovom Vrbasu, a od 1980. do 1983. godine i od 1984. do 1987. godine radio je u fabrici šećera „Bačka“ u Titovom Vrbasu. Za sudiju Opštinskog suda u Titovom Vrbasu izabran je 1987. godine, gde je bio na dužnosti sudije tog suda do 1997. godine. Na dužnosti sudije Okružnog suda u Novom Sadu bio je od 1997. do 2009. godine, odakle je 2003. godine sa formiranjem Veća za ratne zločine, kao sudija upućen u Okružni sud u Beogradu, u Veće za ratne zločine. Na toj dužnosti ostao je do kraja 2009. godine, do početka rada novih sudova.

Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 01. januara 2010. godine.

Sudija je u krivičnoj materiji.